limg (13K)
rimg (11K)

Croeso

Croeso i chwi i wefan Ysgol y Castell, Caerffili.

Ymfalchiwn yn ein disgyblion a safonau uchel yr ysgol. Cynigwn ystod eang o weithgareddau allgyrsiol er mwyn i'r disgyblion "brofi yr iaith ar waith."

Ein nôd yw datblygu'r plentyn cyflawn a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig.

 "Mae gan yr ysgol ethos Cymreig naturiol sy'n ennyn balchder y disgyblion yn yr iaith Gymraeg a threftadaeth Cymru.  Mae'r ysgol yn manteisio ar lawer o adnoddau lleol a chenedlaethol er mwyn ehangu dealltwriaeth y disgyblion o Gymru a'i diwylliant.  Mae'r profiadau hyn yn greiddiol i fywyd yr ysgol."

" Mae ethos cynhwysol, croesawgar, cynnes a gofalgar yn bodoli yn yr ysgol gyda disgyblion yn croesawu ymwelwyr gyda gwên ac yn barod i sgwrsio.  Mae pwyslais gwerthfawr ar yr hawl i fod yn hapus."  ESTYN 2016

Wrth wynebu her yr ugeinfed ganrif ar hugain, ein braint yw trosglwyddo ein hetifeddiaeth i'n disgyblion fel y cadwer i'r oesoedd a ddêl y glendid a fu. "Cerddwn ymlaen â ffydd yn ein cân."