limg (13K)
rimg (11K)

Croeso

Croeso i chwi i wefan Ysgol y Castell, Caerffili.

Ymfalchiwn yn ein disgyblion a safonau uchel yr ysgol. Cynigwn ystod eang o weithgareddau allgyrsiol er mwyn i'r disgyblion "brofi yr iaith ar waith."

Ein nôd yw datblygu'r plentyn cyflawn a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig.

 "Rhydd yr ysgol ystyriaeth ragorol i ddwyieithrwydd, y diwylliant Cymreig ac etifeddiaeth Cymru, a darperir profiadau gwerthfawr ar gyfer hybu 'r Cwricwlwm Cymreig. Cyfoethogir profiadau dysgwyr gan weithgareddau allgyrsiol ardderchog. Mae hon yn nodwedd ragorol o'r ysgol." ESTYN , Mehefin 2010.

Wrth wynebu her yr ugeinfed ganrif ar hugain, ein braint yw trosglwyddo ein hetifeddiaeth i'n disgyblion fel y cadwer i'r oesoedd a ddêl y glendid a fu. "Cerddwn ymlaen â ffydd yn ein cân."