limg (13K)
rimg (11K)

Blwyddyn 2- Nant y Draenog, Nant Gwyddon a Nant Cwm Ceffyl

Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

1.Ysgrifennu cerdyn post o ein trip i Barc Saffari West Midlands -

Cofiwch-

Patrwm ‘ais’

Geiriau trefnu-yn gyntaf,nesaf,wedyn,yna,yn olaf,o’r diwedd

Cysyllteiriau-ond,felly,gyda,achos

Ansoddeiriau

https://www.purplemash.com/#app/postcards/Blank_postcard

2.Creu a gwneud chwilair o anifeiliaid gwyllt Botswana

3.Darllenwch lyfr ‘Dyddiadur Kabo’ (QR code ar y wefan) ac unrhyw lyfrau Gymraeg arall gan gofio-

 Amrywio llais;cymryd sylw o’r atalnodi;rhagfynegu beth sy’n dod nesaf;mynegu barn am y llyfr gan roi rhesymau

 

1.Write a postcard from our trip to West Midlands Safari Park.

Remember-

‘ais’ words

Organising words-yn gyntaf(firstly),nesaf(next),wedyn(afterwards),yna(then),yn olaf(lastly),o’r diwedd(at last)

Connectives-ond(but),felly(so),gyda(with),achos(because)

Adjectives

2.Create and complete a wordsearch of the names of the wild animals of Botswana.

3.Read the story ‘Dyddiadur Kabo’(QR code on the school website )and any other Welsh books remembering to-

Vary your voice,take notice of punctuation,predict what is coming next,give an opinion on the book giving your reasons.

https://drive.google.com/file/d/1SvQmbbD0pTY3OtKfUv651qpPKJ7U00ps/view?usp=sharing

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Siapiau 2D a 3D

1.Adnabod ac enwi siapiau 2D a 3D

2D-cylch,triongl,sgwar,petryal,hecsagon,

pentagon

3D-sffer,ciwb,ciwboid,pyramid,sylindr

2. Chwarae gemau siap ar purplemash https://www.purplemash.com/#tab/pm-home/maths/patterns_and_shapes/maths_shape_properties


3. Defnyddio jync/adnoddau ailgylchu i greu anifeiliaid gwyllt Botswana-trafod y siapiau 2d a 3d rydych yn defnyddio. Cofiwch drydari lun.


2D and 3D shapes

1.Recognise and name 2d and 3d shapes.

2D-cylch(circle),triongl(triangle),sgwar (square),petryal(rectangle),hecsagon (hexagon),pentagon(pentagon)

3D-sffer(sphere),ciwb(cube),ciwboid (cuboid),pyramid(pyramid),sylindr (cylinder)

2. Play ‘shape’ games on purplemash 

ttps://www.purplemash.com/#tab/pm-home/maths/patterns_and_shapes/maths_shape_properties


3. Use junk/recyclable materials to create 3d models of wild Botswana animals- discuss the 2d and 3d shapes you have used. Remember to tweet us a picture.


Tasgau Thema

Thematic tasks


  1. Gweithgareddau Pasg ar HWB - Adnoddau - ‘Y Pasg’

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-dag/ngfl-container/re-unit2-cym.html

  1.  Creu cerdyn pasg (Gweler syniadau isod)


  1. Easter activities on HWB - Resources - Y Pasg 

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-dag/ngfl-container/re-unit2-cym.html

  1. Create your own Easter card (See ideas below)