limg (13K)
rimg (11K)

Sillafu:

Sillafu_bl3_Hydref_1.doc

Sillafu_bl3_Hydref_1_Haws.doc

Sillafu_bl3_Hydref_2.doc

Sillafu_bl3_Hydref_2_Haws.doc

Mathemateg:

Blwyddyn_3_GC_Safwe.ppt


Gwaith Cartref – Tymor yr  Haf 2019

Y tymor hwn ein thema yw Siocled. Isod ceir tabl ble y gallwch chi ddewis tasgau. Dylech gwblhau un dasg iaith, un fathemateg ac un dasg cywaith yn ystod Hanner Tymor, gan gwblhau un dasg bob pythefnos.

Gallwch gwblhau'r tair tasg mewn unrhyw drefn a disgwylir i chi gyflwyno'ch gwaith ar y dyddiadau canlynol: Tasg 1 a 2: erbyn 29/04/19, Tasg 3: erbyn 13/05/19.

Gallwch chi gwblhau mwy na thair tasg os dymunwch, ond rydym ond disgwyl i dair gael eu cyflwyno.


 

Iaith

Maths

Cywaith

1


Holwch ffrindiau a’r teulu am eu hoff siocled trwy ysgrifennu holiadur.


Defnyddiwch darn o arian £1 / £2 i brynu bar o siocled yn y siop a chyfrifo’r newid. #YYCSiocled


Addurnwch ddeunydd lapio newydd ar gyfer bar o siocled.

2


Meddyliwch am slogan er mwyn hysbysebu bar o siocled newydd.


Llenwch dabl canlyniadau gan ddefnyddio canlyniadau’r holiadur.


Coginiwch a mwynhewch gacen siocled  #YYCSiocled

3


Ysgrifenwch ddiweddglo gwahanol i’r stori Charlie a’r Ffatri Siocled.


Lluniwch graff bar gan ddefnyddio canlyniadau’r holiadur.


Coginiwch far o siocled newydd gan ychwanegu cynhwysion gwahanol #YYCSiocled

4


Trydarwch neges at Cadbury’s World os ydych yn gyffrous am ein daith #YYCSiocled


Mesurwch y cynhwysion i greu cacen siocled. #YYCSiocled


Casglwch luniau neu deunyddiau lapio gwahanol i greu collage siocled.

5


Ysgrifennwch lythyr at Willy Wonka gan ofyn nifer fawr o gwestiynau am y ffatri a’r gweithwyr.


Cymharwch y nifer o galoriau / braster neu siwgr sydd mewn siocledu gwahanol.

(e.e. Twirl a Mars

176kcal - 125kcal).


Dyluniwch docyn aur newydd ar gyfer y ffilm nesaf Charlie a’r Ffatri Siocled.