limg (13K)
rimg (11K)

Shwmae bawb,

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn ac yn gofalu am bawb yn eich cartrefi. Rydym ni yn colli eich cwmni pob dydd ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r ysgol a bywyd arferol cyn hir.

Sut bynnag y byddwch chi'n dewis gweithio o’r syniadau isod, cofiwch fod eich Iechyd a Lles yn bwysig iawn felly daliwch ati - coginio, ymarfer corff dyddiol, helpu o amgylch y cartref, siarad â’ch ffrindiau, trafod eich teimladau ac helpu eraill yn y gymuned!

Beth am drydaru eich gwaith atom neu ei lanlwytho ar eich dreif personol?  Byddwn ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith!

Cadwch yn ddiogel, gofalwch am eich gilydd a gwnewch y gorau o’r amser teuluol gwerthfawr gyda’ch gilydd.

Mrs Nuttall


Dosbarth Digidol (GoogleClassroom)
Nant Gwaun y Bara:      dy55f5e
Nant y Garth:    su6v2r3


Gwaith Cartref Blwyddyn 3 a 4 – 18/05/2020

Dyma amrywiaeth o weithgareddau yn dilyn y thema 'O'dan y Mor' i'ch helpu dysgu ac ymarfer sgiliau newydd dros y pythefnos nesaf.

 

 

Iaith


Maths

Cywaith

1

Gêm - Beth ydw i?

Ysgrifennwch paragraff yn disgrifio neu rhoi gwybodaeth am anifail sy’n byw o’dan y môr.

Disgrifiwch

 • Sut mae’n edrych (lliw, maint, coesau)

 • Beth mae’n bwyta

 • Ffaith diddorol  


Postiwch eich paragraff ar Google Classroom i’ch ffrindiau dyfalu beth yw’r anifail! 


Gallwch ysgrifennu am 3 neu fwy o anifeiliaid. 

http://www.learnalberta.ca/content/me3us/flash/


Chwaraewch gêmau mathemateg o’dan y môr ar-lein!


Creuwch olygfa o’dan y môr yn defnyddio bocs wyau. 

2

Ysgrifennwch llythyr Cymraeg: Mae llawer iawn o blasig yn y môr! Mae rhaid gwneud rhywbeth!

Gallech chi ysgrifennu llythyr i Lywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth am yn problem? 

Pethau i gofio:

 • cyfeiriad chi ar y dde 

 • dyddiad ar y dde

 • Annwyl Sir/ Madam

 • Cyflwyniad (Rydw i’n ysgrifennu am…)

 • Iaith ffurfiol

 • Dechrau brawddeg: Yn gyntaf, Yn ail, Credaf, Hefyd, Yn fy marn i, I gloi...

 • Yr eiddoch yn gywir.

TALGRYNNU:

Talgrynnwch hyd y siarcod isod i’r 10 a 100 agosaf:

Hammerhead: 546cm

Sand shark: 311cm

Thresher shark: 609cm

Sawshark: 325cm

Great White shark: 411cm

Copper shark: 342cm

Blue shark: 391cm

Basking shark: 287cm

Reef shark: 248cm

Bull shark: 335cm


Trefnwch maint anifeiliaid y môr o’r mwyaf i’r lleiaf. 


Meddyliwch ac ymchwiliwch i anifeiliaid gwahanol i drefnu mewn maint o’r lleiaf i’r mwyaf. 

Gallwch ddylunio neu ysgrifennu enw’r anifail. Cofiwch gynnwys maint yr anifail.


Shark Week on Twitter: > http ..." width="236" height="320">

3

Mae sŵ y môr ar Ynys môn yn stryglo am arian ar hyn o bryd ac mae e mor drist.  Does dim arian yn dod mewn i fwydo’r anifeiliaid oherwydd bod dim ymwelwyr ar hyn o bryd.  


Gwyliwch yr erthygl o’r BBC ac ysgrifennwch erthygl papur newydd eich hunan am y sefyllfa.


Cliciwch yma am yr erthygl BBC.


Gallech ffeindio mwy o wybodaeth am ‘Anglesey Sea Zoo’ fan hyn.


Cofiwch ddefnyddio teitl i’r darn ac is-deitlau os oes angen.


Mae nhw’n ceisio codi arian felly cofiwch ddefnyddio’r linc canlynol i annog pobl sy’n darllen eich erthygl i roddi arian.

www.justgiving.com


Gwnewch ddiagram Venn i ddangos: 

 1. anifeiliaid sy’n byw mewn dŵr e.e. siarc, 

 2. anifeiliaid sy’n byw ar y tir e.e. sebra ac

 3. anifeiliaid sy’n byw ar y tir ac yn y dŵr e.e. crocodeil.Cofiwch: mae’r anifeiliad sy’n byw ar y tir a mewn dŵr yn cael eu gosod yn y canol.

Ymchwiliwch i ddarganfod cylchoedd bywyd anifeiliaid sy'n byw yn y môr neu cadwyni bwyd y môr.


Dyma esiampl o gylch bywyd.Dyma linc i dudalen twinkl gydag adnoddau i'ch helpu.  Cliciwch yma.

Dyma linc i dudalen y BBC gyda mwy o wybodaeth.

Cliciwch yma.


Dyma esiampl o gadwyn fwyd.Dyma linc i dudalen twinkl gydag adnoddau i'ch helpu. Cliciwch yma.

Dyma linc i dudalen y BBC gyda mwy o wybodaeth.

Cliciwch yma.  

4

Cyflwynwch ffeithiau am long y Titanic a’r drychineb yn 1912 gan ddefnyddio GoogleSlides.


Defnyddiwch yn linc isod i’ch helpu:


https://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/engineering/titanic.html


https://www.natgeokids.com/uk/discover/history/general-history/would-you-have-survived-the-titanic/


https://www.youtube.com/watch?v=AlXYqoRRFts


Ymchwiliwch faint o bobl oedd ar long y Titanic:

Nifer o bobl (pawb)

 

Teithwyr

 

Criw

 

Oedd digon o fadau achub er mwyn achub pob un oedd ar y llong?


Faint yn fwy oedd angen er mwyn achub bywyd pob un?


Ymchwiliwch faint o bobl goroesodd y drychineb a faint o bobl collodd eu bywydau.


Creuwch collage bwyd- byrbryd iachus.

 Thema O dan y mộr. Trydarach eich lluniau.

https://www.pinterest.co.uk/pin/7740630592693329/

https://mumcentral.com.au/under-the-sea-party-food-ideas/

5


Darllen a deall  am chwedl traddodiadol Cymreig. Stori Cantre’r Gwaelod.


https://www.twinkl.co.uk/resource/wl2-l-65-pwerbwynt-stori-cantrer-gwaelod

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl2-l-65-the-legend-of-cantrer-gwaelod-powerpoint

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl2-l-164-darllen-a-deall-gwahaniaethol-cantrer-gwaelod


Creuwch gêm ‘O dan y mr’ ar sgwâr cant -ewch i fyny yr ysgolion ac i lawr wrth lanio ar bysgod y mr.

Gallwch greu cardiau  siawns e.e. rydych wedi gweld 3 cranc ewch ymlaen 6 sgwâr, rydych wedi anghofio bwyta cinio ewch yn l 4 sgwâr.Ewch ati i ddysgu am riff cwrel. 

Gallwch gyflwyno  gwybodaeth 

 • ar Google Slides

 • fel ffeil ffeithiau  

 • mewn paragraffau Dyma gwefannau  i’ch helpu.

https://www.google.com/search?q=10+interesting+facts+about+coral+reefs&sa=X&ved=2ahUKEwjx_8-zkL3pAhWMN8AKHdchttps://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/earth/greatbarrierreef.html