limg (13K)
rimg (11K)

Shwmae bawb,

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn ac yn gofalu am bawb yn eich cartrefi. Rydym ni yn colli eich cwmni pob dydd ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r ysgol a bywyd arferol cyn hir.

Sut bynnag y byddwch chi'n dewis gweithio o’r syniadau isod, cofiwch fod eich Iechyd a Lles yn bwysig iawn felly daliwch ati - coginio, ymarfer corff dyddiol, helpu o amgylch y cartref, siarad â’ch ffrindiau, trafod eich teimladau ac helpu eraill yn y gymuned!

Beth am drydaru eich gwaith atom neu ei lanlwytho ar eich dreif personol?  Byddwn ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith!

Cadwch yn ddiogel, gofalwch am eich gilydd a gwnewch y gorau o’r amser teuluol gwerthfawr gyda’ch gilydd.

Mrs Nuttall


Dosbarth Digidol (GoogleClassroom)
Nant Gwaun y Bara:      dy55f5e
Nant y Garth:    su6v2r3
Canllaw ddefnyddio Google Classroom
 
 

Tasgau Mathemateg - Tablau Lluosi

Tabl_3.docx

Tabl_4.docx 

Tabl_6.docx

Tabl_8.docx


Gwaith Cartref Bl.3 a 4

29 / 06 / 2020

Dilynwch y linc isod i weld eich tasgau gwaith cartref:

Gwaith_Cartref_29.06.2020.docx