limg (13K)
rimg (11K)

Shwmae bawb,

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn ac yn gofalu am bawb yn eich cartrefi. Rydym ni yn colli eich cwmni pob dydd ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r ysgol a bywyd arferol cyn hir.

Sut bynnag y byddwch chi'n dewis gweithio o’r syniadau isod, cofiwch fod eich Iechyd a Lles yn bwysig iawn felly daliwch ati - coginio, ymarfer corff dyddiol, helpu o amgylch y cartref, siarad â’ch ffrindiau, trafod eich teimladau ac helpu eraill yn y gymuned!

Beth am drydaru eich gwaith atom neu ei lanlwytho ar eich dreif personol?  Byddwn ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith!

Cadwch yn ddiogel, gofalwch am eich gilydd a gwnewch y gorau o’r amser teuluol gwerthfawr gyda’ch gilydd.

Mrs Nuttall

Gwaith Blwyddyn 5 a 6

Y tymor hwn, ein thema yw ‘Uwch Fy Mhen, Dan Fy Nhraed’. Isod ceir tabl gyda syniadau a thasgau am yr wythnos :-

 

 

Dyma amserlen i'ch cynorthwyo wrth strwythuro diwrnod eich plentyn. Gofynnir i'r disgyblion gwblhau y gwaith ble bo'n bosibl ar Google Classroom.  Byddwn yn llwytho amrywiaeth o dasgau ar Google Classroom i'ch plentyn. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Cadwch yn saff a mwynhewch.

 

 

**WyWythnos o waith iaith Cymraeg** 

Iaith 

Maths

Theme Work  

22/06/20

Nant y Calch- gwylio fideo Mrs Griffiths a gwneud y wers sydd ar y fideo.


Dewiswch ddwy raglen deledu o ‘Stwnsh’ a’u gwylio.


http://www.s4c.cymru/cy/stwnsh/page/20972/rhaglenni/#


Ysgrifennwch adolygiad o’ch hoff un ar y daflen ‘Adolygiad’.

Rhannwch hon gyda ffrind!
Gwersi Dyddiol - Bitesize Maths 


Cliciwch ar y ddolen a dilynwch y cyfarwyddiadau.


Bl5: Recognising and understanding percentages - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zhntwnb 


Bl6: Forming and solving two-step equations - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zmw83j6 

Darllenwch yr erthygl bapur newydd - ar ddarn o bapur neu google docs, cofnodwch beth rydych chi’n meddwl sy’n diddorol / effeithiol am y darn, gallwch gofnodi: 


 • Ffeithiau

 • Dyfyniadau 

 • Geirfa 

 • Dyddiadau pwysig 23/06/20

Y Treiglad Meddal (ar ôl ‘o’ ac ‘i’)

*Edrychwch ar y rheolau

*Gwiriwch y brawddegau yn ysgrifenedig neu ar Documents.

*Sawl un fedrwch chi eu gwneud?

Coch : Pob un!

Melyn : 8 brawddeg

Gwyrdd : 5 brawddegGwersi Dyddiol - Bitesize Maths 


Cliciwch ar y ddolen a dilynwch y cyfarwyddiadau.


Bl5: Write percentages as fractions and decimals - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zynhjsg 


Bl6: Use substitution to find the possible values of two variables - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zv44f82 

Dyluniwch crys-t newydd sy’n hyrwyddo ‘Black Lives Matter’ - neu’n well fyth beth am i chi wneud un yn Gymraeg? 


Dilyn y pwerbwynt. 
24/06/20

Y Treiglad Meddal (ar ôl ‘o’ ac ‘i’)

*Ysgrifennwch gyfres o frawddegau eich hunain gan dreiglo ar ôl ‘i’ neu ‘o’.

Coch : 6 brawddeg

Melyn : 5 brawddeg

Gwyrdd : 3 brawddeg

Fedrwch chi ysgrifennu rhai doniol i wneud i’ch athrawon chwerthin?

Gwersi Dyddiol - Bitesize Maths 


Cliciwch ar y ddolen a dilynwch y cyfarwyddiadau.


Bl5: Adding decimals using the formal method - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zsmmkty 


Bl6: Converting metric measurements - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zt883j6 

Gwrandewch ar y gerddoriaeth draddodiadol Affricanaidd yma fel ysbrydoliaeth: 

https://www.youtube.com/watch?v=W05LPtVm5hY 


Ewch ati i greu darn o gerddoriaeth debyg, sy’n cynnwys patrwm ailadroddus (repetitive) 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ 


Gallwch chi newid yr offeryn a chynnwys drwm, arbrofwch!

25/06/20

Y Treiglad Meddal (ar ôl ‘o’ ac ‘i’)

*Darllenwch yr atebion ar y tabl. Sylwch ar y treiglo!

*Dyfalwch PWY sy’n ateb bob tro - pa athro/athrawes?

*Ysgrifennwch gwestiwn addas i bob ateb.

Gwersi Dyddiol - Bitesize Maths 


Cliciwch ar y ddolen a dilynwch y cyfarwyddiadau.


Bl5: Adding decimals with a different number of decimal places - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/z3xx8hv 


Bl6: Converting between miles and kilometres - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zypy6g8 

Gan ddefnyddio'r holl waith rydych chi wedi’i greu dros y pythefnos diwethaf, ewch ati i greu gwefan ar: https://sites.google.com/new 


Gallwch gynnwys: 

 • Ffeil ffeithiau 

 • Lluniau 

 • Y crys-t rydych chi wedi dylunio 

 • Dyfyniadau 

 • Dyddiadau pwysig

 • Barn enwogion 

 • Diffiiniadau geiriau (Defnyddiwch gwaith wythnos diwethaf) 

26/06/20


**Cyfle i chi holi unrhyw gwestiynau  am weddill y tymor.

Gwersi Dyddiol - Bitesize Maths 


Cliciwch ar y ddolen a dilynwch y cyfarwyddiadau.


Bl5: Challenges for Year 5 and P6 - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zbh4ydm 


Bl6:Challenges for Year 6 and P7 - https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zkywr2p 

Parhau gyda’r wefan - rydw i’n disgwyl un o safon uchel! Mwynhewch y penwythnos!


 

 

 

 


Gwefannau defnyddiol


Primary Stars - gweithgareddau gan y Premier League (peldroed)

 

Twinkl https://www.twinkl.co.uk  

 

Adnodd gwych gyda taflenni gwaith y gallwch argraffu adref. Mae ffi fel arfer, ond am ddim i bawb yn ystod y cyfnod dyrus yma.


TGCh/ICT


Blockly https://blockly.games  

Scratch https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/  

Ted Ed https://ed.ted.com  

Scratch - https://scratch.mit.edu/ 

Code Club (Coding instructions)  - https://projects.raspberrypi.org/en/codeclub

 

Iaith/Literacy


https://www.literacyshed.com/home.html

Prodigy Maths https://www.prodigygame.com  http://www.spellzone.com/games/index.cfm?wordlist=2255 http://www.educationquizzes.com/ks2/maths/ 

https://vocabularyninja.files.wordpress.com/2017/08/ks2-word-of-the-day-free.pdf

http://www.pobble365.com/

https://www.literacywagoll.com/

https://www.topmarks.co.uk/english-games/7-11-years/punctuation

http://www.bbc.co.uk/schools/websites/4_11/site/literacy.shtml

Mathemateg/Numeracy


https://www.literacyshed.com/the-numeracy-shed.html

http://www.mad4maths.com/ 

http://www.educationquizzes.com/ks2/maths/ 

https://www.zondle.com/publicPages/welcome.aspx

http://www.arcademicskillbuilders.com   

http://primarygamesarena.com/Math 

http://www.digitalbutterflies.co.uk/

http://www.primaryinteractive.co.uk/maths.htm

http://www.mathsframe.co.uk 

http://www.supermathsworld.com 

http://www.abcya.com 

http://www.fuelthebrain.com/ 

http://www.coolmath‐games.com/ 

 http://www.doorwayonline.org.uk/

http://www.kenttrustweb.org.uk/kentict/content/games/maths_menu.html 

 http://www.wmnet.org.uk/wmnet/14.cfm 

http://www.wmnet.org.uk

Gwyddoniaeth/Science 


Mystery Science https://mysteryscience.com  

The Kids Should See This https://thekidshouldseethis.com  

Crash Course https://thecrashcourse.com  

Crash Course Kids https://m.youtube.com/user/crashcoursekids  

Crest Awards https://www.crestawards.org  

iDEA Awards https://idea.org.uk   

Paw Print Badges https://www.pawprintbadges.co.uk  

Tinkercad https://www.tinkercad.com  

Eraill/Other 


Nature Detectives https://naturedetectives.woodlandtrust.org.uk/naturedetectives/  

A lot of these can be done in a garden, or if you can get to a remote forest location! 

British Council https://www.britishcouncil.org/school-resources/find  

Resources for English language learning 

Oxford Owl for Home https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/  


Adnoddau a mddim i blant cynradd

Big History Project https://www.bighistoryproject.com/home  

Aimed at Secondary age. Multi disciplinary activities. 

Geography Games https://world-geography-games.com/world.html  

Geography gaming! 

Blue Peter Badges https://www.bbc.co.uk/cbbc/joinin/about-blue-peter-badges  

If you have a stamp and a nearby post box. 

The Artful Parent https://www.facebook.com/artfulparent/  

Good, free art activities  

Red Ted Art https://www.redtedart.com  

Easy arts and crafts for little ones 

The Imagination Tree https://theimaginationtree.com