limg (13K)
rimg (11K)

Gwaith : Blwyddyn 5 a 6 (W.30/03/20)

Y tymor nesaf, ein thema yw ‘Uwch Fy Mhen, Dan Fy Nhraed’. Isod ceir tabl gyda syniadau a thasgau am yr wythnos :-

Gwers 

Iaith (Cymraeg)

Maths

Prosiect / Thema 

1

*Darllenwch y Pwerbwynt am wersi dyddiol.

*Darllen ymson gan Geraint.

  WAGOLL / WABOLL ?

*Nodi nodweddion Ymson

Darganfyddwch faint o ddilynwyr sydd gan eich hoff enwogion ar Twitter / Instagram a chreu tabl, gan eu didoli o'r mwyaf i'r lleiaf - Oes ganddyn nhw fwy neu lai nag Archie (22,000!)?

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zcw76sg

*Defnyddiwch y linc uchod i ddysgu am a chreu prosiect ar un o’r cyfnodau hanesyddol o’ch dewis gan ystyried ein thema os yn bosib, er mwyn eu rhannu gyda’r teulu (3 diwrnod!)

2

*Y Presennol

Allwch chi greu rhestr siopa ar gyfer eich teulu. Defnyddiwch eich hoff archfarchnad a chymharwch gydag un siop arall. Cofiwch i gynnwys yr holl hanfodion! 

Cyfrifwch gyfanswm yr wythnos heb ddefnyddio cyfrifiannell! 

Fel Uchod

3

*Cysyllteiriau

Casglwch ddata am y gwahanol fathau o anifeiliaid - a allwch chi greu set 'Top Trumps' i chwarae yn erbyn eich teulu neu ffrindiau. Bydd angen o leiaf 30 cerdyn gwahanol arnoch chi!

Fel Uchod

4

*Cynllunio Ymson

Ymchwilio i unrhyw wybodaeth ychwanegol i’ch helpu

Eich tasg yw cynllunio gwibdaith o eich cartref i atyniad poblogaidd yn y Deyrnas Unedig. Ni chewch chi ddefnyddio car i deithio o gwbl. Bydd angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn unig, boed yn fws, cerdded neu ar drên. Rydw i eisiau gwybod y pellter ac amser teithio i'r atyniad gan nodi eich amser cychwyn a chyrraedd adref. 

*Sesiwn Celf gan Huw Aaron

@huwaaron #bachohelp

(YouTube - Huw Aaron) 

5

* Ysgrifennu Ymson gan ddefnyddio y MPLl.

*Gwirio a gwella’r Ymson

Allwch chi greu Google Slides gydag eitemau cartref sy'n pwyso'r un faint. Os gallwch chi - cynnwys lluniau rydych chi wedi'u cymryd eich hun (os na, dewch o hyd i lun debyg ar y we) Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n pwyso'r eitemau'n ofalus.

Her: A allwch chi gynnwys y pwysau ac owns yn ogystal â gram / KG’s.

*Addysg Gorfforol e.e. 

Ioga - gydag Adrienne (YouTube) 

Mynd am dro gyda mam/dad

Seiclo gyda mam/dad

**

Cofiwch wefanau gydag adnoddau addas ar gyfer Bl.6 : -

http://www.primaryresources.co.uk/

www.twinkl.co.uk

https://hwb.gov.wales  (Adnoddau ar gyfer Cyfnod Alweddol 2)*Mae ‘log ins’ gyda’r plant ar Google Drive.

 

** Defnyddiwch app ‘duolingo’ i barhau gyda’ch gwersi Sbaeneg.

 

 

Dyma amserlen i'ch cynorthwyo wrth strwythuro diwrnod eich plentyn. Gofynnir i'r disgyblion gwblhau y gwaith ble bo'n bosibl ar Google Classroom.  Byddwn yn llwytho amrywiaeth o dasgau ar Google Classroom i'ch plentyn. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Cadwch yn saff a mwynhewch.


Gwefannau defnyddiol


Primary Stars - gweithgareddau gan y Premier League (peldroed)

 

Twinkl https://www.twinkl.co.uk  

 

Adnodd gwych gyda taflenni gwaith y gallwch argraffu adref. Mae ffi fel arfer, ond am ddim i bawb yn ystod y cyfnod dyrus yma.


TGCh/ICT


Blockly https://blockly.games  

Scratch https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/  

Ted Ed https://ed.ted.com  

Scratch - https://scratch.mit.edu/ 

Code Club (Coding instructions)  - https://projects.raspberrypi.org/en/codeclub

 

Iaith/Literacy


https://www.literacyshed.com/home.html

Prodigy Maths https://www.prodigygame.com  http://www.spellzone.com/games/index.cfm?wordlist=2255 http://www.educationquizzes.com/ks2/maths/ 

https://vocabularyninja.files.wordpress.com/2017/08/ks2-word-of-the-day-free.pdf

http://www.pobble365.com/

https://www.literacywagoll.com/

https://www.topmarks.co.uk/english-games/7-11-years/punctuation

http://www.bbc.co.uk/schools/websites/4_11/site/literacy.shtml

Mathemateg/Numeracy


https://www.literacyshed.com/the-numeracy-shed.html

http://www.mad4maths.com/ 

http://www.educationquizzes.com/ks2/maths/ 

https://www.zondle.com/publicPages/welcome.aspx

http://www.arcademicskillbuilders.com   

http://primarygamesarena.com/Math 

http://www.digitalbutterflies.co.uk/

http://www.primaryinteractive.co.uk/maths.htm

http://www.mathsframe.co.uk 

http://www.supermathsworld.com 

http://www.abcya.com 

http://www.fuelthebrain.com/ 

http://www.coolmath‐games.com/ 

 http://www.doorwayonline.org.uk/

http://www.kenttrustweb.org.uk/kentict/content/games/maths_menu.html 

 http://www.wmnet.org.uk/wmnet/14.cfm 

http://www.wmnet.org.uk

Gwyddoniaeth/Science 


Mystery Science https://mysteryscience.com  

The Kids Should See This https://thekidshouldseethis.com  

Crash Course https://thecrashcourse.com  

Crash Course Kids https://m.youtube.com/user/crashcoursekids  

Crest Awards https://www.crestawards.org  

iDEA Awards https://idea.org.uk   

Paw Print Badges https://www.pawprintbadges.co.uk  

Tinkercad https://www.tinkercad.com  

Eraill/Other 


Nature Detectives https://naturedetectives.woodlandtrust.org.uk/naturedetectives/  

A lot of these can be done in a garden, or if you can get to a remote forest location! 

British Council https://www.britishcouncil.org/school-resources/find  

Resources for English language learning 

Oxford Owl for Home https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/  


Adnoddau a mddim i blant cynradd

Big History Project https://www.bighistoryproject.com/home  

Aimed at Secondary age. Multi disciplinary activities. 

Geography Games https://world-geography-games.com/world.html  

Geography gaming! 

Blue Peter Badges https://www.bbc.co.uk/cbbc/joinin/about-blue-peter-badges  

If you have a stamp and a nearby post box. 

The Artful Parent https://www.facebook.com/artfulparent/  

Good, free art activities  

Red Ted Art https://www.redtedart.com  

Easy arts and crafts for little ones 

The Imagination Tree https://theimaginationtree.com