limg (13K)
rimg (11K)

Dyddiadur Tymor Yr Hydref 2018


03.09.18          Diwrnod HMS / INSET day

04.09.18          Plant yn dychwelyd i’r ysgol / Pupils return to school

 

10.09.18          Themau’r plant yn fyw ar y wefan

 

                        Blwyddyn 3 – trip i Gastell Henllys

 

11.09.18          Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol (7:30pm yn Nhafarn Y Ledi Werdd – croeso cynnes i bob rhiant.  Cynhelir y cyfarfodydd trwy gyfrwng Saesneg)

 

 13.09.18         Blwyddyn 4 – trip i Gastell Henllys

 

17.09.18          Gwibdaith Blwyddyn 5 a 6 i Gastell Caerdydd

 

                        Noson Agored i rieni Blwyddyn 6 (3:45pm neu 4:45pm)

 

18.09.18          Noson Agored i rieni Blwyddyn 1 a 4 (3:45pm neu 4:45pm)

 

19.09.18          Noson Agored i rieni Blwyddyn 2 a 5 (3:45pm neu 4:45pm)

 

20.09.18          Noson Agored i rieni Blwyddyn 3 a Derbyn (3:45pm neu 4:45pm)

 

28.09.18          Gwasanaeth Nant Cwm Bedw – croeso i’n rhieni am 2:45 yn Neuadd Glyndŵr

 

02.10.18          Trip Blwyddyn 1 a 2 – Dan yr Ogof

 

05.10.18          Gwasanaeth Nant Cwm Parc – croeso i’n rhieni am 2:45 yn Neuadd Glyndŵr

 

12.10.18          Gwasanaeth Nant Y Calch – croeso i’n rhieni am 2:45 yn Neuadd Glyndŵr

 

15-19.10.18     Wythnos Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu – croeso i bob rhiant ymuno yng nysgu eu plant (mwy o fanlynion ȃ dyddiad ac amser i bob dosbarth i ddilyn)

 

19.10.18          Gwasanaeth Nant Felen – croeso i’n rhieni am 2:45 yn Neuadd Glyndŵr

 

                        Eisteddfod Y Cymoedd – Gellihaf (manylion i ddilyn / details to follow)

 

24.10.18          Gwasnaeth Cynhaeaf YCS – croeso cynnes i rieni Blwyddyn 2 am 10:00yb yn Neuadd Glyndŵr

 

25.10.18          Disgo Calan Gaeaf (manylion i ddilyn)

 

29.10.18 – 02.10.18    HANNER TYMOR

 

08.11.18          Cyfarfod i rieni dosbarthiadau’r Derbyn am ddarllen (2:30-3:30yp)

 

09.11.18          Gwasanaeth Nant Owen – croeso i’n rhieni am 2:45 yn Neuadd Glyndŵr

 

10.11.18          Cinio Mawreddog a Dawns Nadolig Cyfeillion yr Ysgol (19:00 – 24:00) Clwb  Golff Pontypridd – trwy docyn yn unig

 

12.11.18          Wythnos Gwrth-Fwlian

 

                        Blwyddyn 3 a 4 – Jambori’r Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm (aelodau’r Urdd unig)

 

13.11.18          Trip Blwyddyn 1 a 2 – Amgueddfa Sain Ffagan

 

16.11.18          Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need day

 

                        Gwasanaeth Nant Cwm Ifor – croeso i’n rhieni am 2:45 yn Neuadd Glyndŵr

 

19-23.11.18     Wythnos Mathemateg a Rhifedd – croeso i bob rhiant ymuno yng nysgu eu plant (mwy o fanlynion ȃ dyddiad ac amser i bob dosbarth i ddilyn)

 

29.11.18          Gala Nofio’r Urdd (tȋm nofio CA2 – rhaid i’r plant fod yn aelodau’r Urdd)

 

01.12.18          Trip i Farchnadoedd Birmingham i deuluoedd a ffrindiau (gweithgaredd Cyfeillion yr Ysgol)

 

06.12.18          Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd (tȋm gymnasteg CA2 – rhaid i’r plant fod yn aelodau’r Urdd)

 

11.12.18          Dropiau’r ffliw i bob plentyn (ac eithrio meithrin) (manylion a chaniatad gan y Bwrdd Iechyd i ddilyn)

 

11.12.18          Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 1 a 2 (10:00am yn Neuadd Glyndŵr)

 

12.12.18          Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 1 a 2 (10:00am yn Neuadd Glyndŵr)

 

13.12.18          Cyngerdd Nadolig Meithrin a Derbyn (2:00yp yn Neuadd Glyndŵr)

 

14.12.18          Cyngerdd Nadolig Meithrin a Derbyn (10:00am yn Neuadd Glyndŵr)

 

18.12.18          Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 3 a 4 (5:00yh)

 

19.12.18          Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 5 a 6 (5:00yh)

 

20.12.18          Partion Nadolig

 

21.12.18 – 07.01.19    Gwyliau Nadolig

 

Tymor yr Hydref 2018

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 3 Medi

Hanner Tymor Ddydd Llun 29 Hydref - Dydd Gwener 2 Tachwedd

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 21 Rhagfyr

Tymor y Gwanwyn 2019

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 7 Ionawr

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 25 Chwefror - Dydd Gwener 1 Mawrth

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 12 Ebrill

Tymor yr Haf 2019

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 29 Ebrill

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 27 Mai - Dydd Gwener 31 Mai 2019

Tymor yn gorffen ar Ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019

 

 

 

Diwrnodau HMS

 

03.09.18

 

22.07.19

 

3 dyddiad arall i’w cadarnhau

 

Rydym yn annog pob rhiant i gymryd eu gwyliau teuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol fel y nodwyd uchod.


Calendar Quantity