limg (13K)
rimg (11K)

DYDDIADUR TYMOR YR HYDREF 2021

02.09.21          HMS

03.09.21          HMS

06.09.21          Tymor yr Hydref yn dechrau i’r plant

13.09.21          Plant Meithrin yn dechrau yn yr ysgol (grwpiau bychain yn ddyddiol)

17.09.21          Themau’r plant a gwaith cartref yn fyw ar wefan yr ysgol

20.09.21         Fideos cwrdd â’r athrawon a’r cynorthwywyr yn cael eu rhannu gyda rhieni

21.09.21          Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol (7:30pm trwy Microsoft Teams – croeso cynnes i bob rhiant.  Cynhelir y cyfarfodydd trwy gyfrwng Saesneg)

22.09.21          Cyfarfod Cyngor Eco gyda’r Llywodraethwyr – diogelwch y plant wrth barcio a cherdded o’r maes parcio i’r iard.

23.09.21          Cyfarfod Tymhorol Y Llywodraethwyr – Blaenoriaethau Datblygiad yr Ysgol

30.09.21          Gwibdaith Blwyddyn 6 i Ganolfan Y Mileniwm, Bae Caerdydd – sbardun am brosiect cerddorol (am y flwyddyn) gyda chwmni Opera Cenedlaethol Cymru

01.10.21          Gwasanaeth Nant Cwm Parc – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni a phlant eraill yr ysgol trwy e-bost.

08.10.21          Gwasanaeth Nant Ddu – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni a phlant eraill yr ysgol trwy e-bost.

15.10.21          Ffotograffau Ysgol – unigolion a brodyr a chwiorydd

20.10.21          Gwasanaeth Cynhaeaf Cam Cynnydd 3 (Blwyddyn 4, 5, 6) – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni a phlant eraill yr ysgol trwy e-bost.

21.10.21          Gwasnaeth Cynhaeaf Cam Cynnydd 2 (Blwyddyn 1, 2, 3) - byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni a phlant eraill yr ysgol trwy e-bost.

22.10.21          Gwasnaeth Cynhaeaf Cam Cynnydd 1 (Meithrin a Derbyn) - byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni a phlant eraill yr ysgol trwy e-bost.

22.10.21          Disgo Calan Gaeaf (manylion i ddilyn gan Gyfeillion yr Ysgol) 

25.10.21 – 29.10.21    HANNER TYMOR

04.11.21          Cyfarfod i rieni dosbarthiadau’r Derbyn am ddarllen – Microsoft Teams (2:30-3:30yp)

08.11.21          Wythnos Gwrth-Fwlian ‘Un Gair Caredig’

12.11.21          Diwrnod Plant Mewn Angen

                        Gwasanaeth Nant Felen– byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni a phlant eraill yr ysgol trwy e-bost.

15.11.21          Diwrnod HMS – hyfforddiant mathemateg a’r cwricwlwm newydd

19.11.21         Gwasanaeth Cwm Bedw – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni a phlant eraill yr ysgol trwy e-bost.

26.11.21          Gwasanaeth Nant Y Calch – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni a phlant eraill yr ysgol trwy e-bost.

02.12.21          Cyfarfod Tymhorol y Llywodraethwyr – adroddiad y Pennaeth

03.12.21          Ysgol ar gau i bawb (diwrnod o wyliau yn lle Gŵyl Y Banc ychwanegol a drefnwyd gan y Llywodraeth ar gyfer 03.06.22)

10.12.20         Cyngerddau Nadolig ar fideos at y rhieni (os mae asesiad risg Covid yr ysgol yn caniatau, byddwn yn cynnal cyngerddau byw yn Neuadd Glyndŵr – manylion pellach i’w dilyn – croesi bysedd!)

15.12.21          Partion Nadolig

17.12.21 – 04.01.22    Gwyliau Nadolig


DYDDIADUR TYMHORAU'R Y FLWYDDYN

Tymor yr Hydref 2021

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Iau 2il Medi

Hanner Tymor Ddydd Llun 25ain Hydref - Dydd Gwener 29ain Hydref

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 17eg Rhagfyr

Tymor y Gwanwyn 2022

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Mawrth 4ydd Ionawr

Hanner Tymor - Dydd Llun 21ain Chwefror - Dydd Gwener 25ain Chwefror

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 8fed Ebrill

Tymor yr Haf 2022

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 25ain Ebrill

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 30ain Mai - Dydd Gwener 3ydd Mehefin

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 22ain Gorffennaf

 

Diwrnodau HMS / INSET days

3 diwrnod arall i’w cadarnhau – 3 other training days to be confirmed

 

Rydym yn annog pob rhiant i gymryd eu gwyliau teuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol fel y nodwyd uchod.

We urge all parents to arrange family holidays during school holidays as noted above.

 

 

Calendar Quantity