limg (13K)
rimg (11K)

Dyddiadur Tymor Y Gwanwyn 2018

08.01.18         Dychwelyd i’r ysgol

09.01.18         Gwibdaith i Amgueddfa Genedlaethol Cymru – dosbarthiadau derbyn

                        Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol (19:30 – Tafarn Y Ledi Werdd)

10.01.18         Gwibdaith Y Prosiect Creadigol – Theatre y Chapter, Caerdydd

12.01.18         Themau’n fyw ar wefan yr ysgol

15+16.01.18  Gweithdai Ailgylchu i’r plant CA2

17.01.18         Prynhawn gweithdai TGCh (defnydd o’r Chromebooks) i rieni plant CA2 a llywodraethwyr

23.01.18         Noson Agored i rieni (15:45 – 18:00)

24.01.18         Gwersi Cymraeg i Oedolion  yn dechrau yn yr ysgol (13:30 – 15:30)

                        Disgo Santes Dwynwen (15:45 – 16:45 Meithrin – Bl 1) (17:00 – 18:00 Bl 2 – Yr  6)               dyddiad i’w gadarnhau

25.01.18         Gwasanaeth Nant Gwaun Y Bara (14:30) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

                       Noson Agored i rieni (15:45 – 18:00)

26.01.18         HMS – Mathemateg (bydd yr ysgol ar gau i’r plant)

31.01.18         Hyfforddiant Epi-pen i’r staff (15:45)

01.02.18         Cyfarfod i ddarpar-rieni’r ysgol – mynediad Meithrin Medi 2018 (17:30)

02.02.18         Gwasanaeth Nant Cwm Ifor (14:45) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

05.02.18         Wythnos Llangrannog (Blwyddyn 5)

06.02.18         Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol (19:30 – Tafarn Y Ledi Werdd)

08.02.18         Gwibdaith Blwyddyn 4 – Pwll Mawr, Blaenafon

09.02.18         Perfformiad gan gwmni Mewn Cymeriad i Flwyddyn 4 a 6 – Taith yr Iaith

                       Blwyddyn 6 – Crucial Crew (Coed Duon) 9:30 – 12:00

                       Gwasanaeth Nant Owen (2:45) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

12.02.18         Gwibdaith Blwyddyn 4 – Ysgol Feistr, Sain Ffagan

13.02.18         Gwibdaith Blwyddyn 3– Ysgol Feistr, Sain Ffagan

                        Sioe Deinosoriaid i’r Derbyn (yn yr ysgol)

15.02.18         Cwis llyfrau Blwyddyn 3 a 4 / Blwyddyn 5 a 6

                        Cyfarfod Tymhorol y Llywodraethwyr - (17:00)

16.02.18         Eisteddfod Ysgol – gwisgwch ddillad coch, gwyrdd a gwyn a dewch ȃ chyfraniad £1 tuag    at waith elusenol yr Urdd.

 19.02.18 – 23.02.18             Hanner Tymor

01.03.18         Eisteddfod Cadeirio a Choroni – gwisgwch eich gwisgoedd traddodiadol Cymreig neu grys coch a throwsus / sgert ysgol

02.03.18         Diwrnod y Llyfr – gwisgwch fel eich hoff gymeriad o lyfr Cymraeg

                       Gwasanaeth Nant Y Garth (2:45) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

06.03.18         Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol (19:30 – Y Ledi Werdd)

09.03.18         Blwyddyn 6 – Sioe “Adenydd i Hedfan” – addysg gwrth-gyffuriau

10.03.18         Eisteddfod Gylch Cwm Rhymni (safle Gellihaf)

16.03.18         Gwasanaeth Nant Cwm Ceffyl (2:45) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

19.03.18         Gwibdaith Blwyddyn 1 a 2 i Barc Saffari West Midlands

22.03.18         Cyfarfod Tymhorol y Llywodraethwyr (Adroddiad y Pennaeth)

                        Eisteddfod Dawns, Offerynnol a Cherdd Dant (Cwm Rhymni)

24.03.18         Eisteddfod Sir (safle Cwm Rhymni - Gellihaf)

28.03.18         Gwasanaeth Nant Gwyddon (2:45) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

29.03.18         Hwyl Y Pasg – gweithgareddau Cyfeillion yr Ysgol

 

Gwyliau Pasg

16.04.18         Dychwelyd i’r ysgol

 

Rhybudd Cynnar

04.06.18         HMS – Cymedroli Clwstwr (bydd yr ysgol ar gau i’r plant)

 


Calendar Quantity