limg (13K)
rimg (11K)

Dyddiadur Tymor Y Gwanwyn 2019

08.01.19         Plant yn dychwelyd i’r ysgol

                       Gwersi nofio Blwyddyn 4 (yn ddyddiol am 3 wythnos).

14.01.19         Themau’n fyw ar wefan yr ysgol

15.01.19         Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol (19:30 – Tafarn Y Ledi Werdd)

16.01.19         Cyfarfod i rieni Blwyddyn 6 am gwrs preswyl Abernant (17:30yh) yn Neuadd Glyndŵr

17.01.19         Cystadleuaeth Pêl-rwyd Urdd (Ysgol Gyfun Cwm Rhymni - Gellihaf

18.01.19         Bwydlen Gwaith Cartref yn cael ei danfon adref

                        Ionawr Iachus (yr Urdd) – dewch yn eich cit addysg gorfforol am ddiwrnod ffitrwydd.

22.01.19         Nosweithiau Agored (Neuadd Glyndŵr)

23.01.19         Blwyddyn 1 & 2 trip i Ganolfan Gwyddoniaeth – Bryste (9:00-17:00)

24.01.19         Llywodraethwyr yn siarad â dysgwyr a staff sgwadiau sgwennu (prynhawn)

                       Nosweithiau Agored  (Neuadd Glyndŵr)

                       Blwyddyn 5 yn mynd i Techniquest

25.01.19         HMS - ysgol ar gau i’r plant am hyfforddiant TGCh i’r staff

26.01.19         Gala nofio cenedlaethol yr Urdd

28.01.19         Gwersi nofio Blwyddyn 3 (yn ddyddiol am 3 wythnos).

                       Darpar-athrawon cwrs TAR yn dechrau yn yr ysgol (Blwyddyn 6 a Meithrin)

30.01.19         Blwyddyn 6 – trip i Ganolfan Addysg Dŵr Cymru, Cilfynydd

31.01.19         Cystadleuaethau tag rygbi a rygbi 7 bob ochr yr Urdd (Ysgol Gyfun Cwm Rhymni - Gellihaf)

                        Disgo Santes Dwywen (Cyfeillion yr Ysgol) / Santes Dwynwen Disco (Friends of the School)

                         3:45 – 4:45 (Meithrin i Flwyddyn 1 / Nursery – Year 1)

                         5:00 – 6:00 (Blwyddyn 2 – 6 / Year 2 - 6)

01.02.19         Gwasanaeth Nant Cwm Ceffyl (14:30) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

04.02.19         Blwyddyn 6 – gwersi diogelwch Crucial Crew yn y Coed Duon

05.02.19         Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol (19:30 – Tafarn Y Ledi Werdd)

 07.02.19         Cyfarfod i ddarpar-rieni’r ysgol – mynediad Meithrin Medi 2019 (17:30)

08.02.19         Dydd Miwsig Cymru

                        Gwasanaeth Nant Gwyddon (14:45) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

11.02.19         Wythnos Gwyddoniaeth a Thechnoleg – amserlen o weithgareddau i ddilyn

12.02.19         Cystadleuaeth Cogurdd

13.02.19         Blwyddyn 6 yn mynd i Abernant am dridiau

21.02.19         Cystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd

                       Cyfarfod Llywodraethwyr – ffocws safonau TGCh

22.02.19         Eisteddfod Ysgol – gwisgwch ddillad coch, gwyrdd a gwyn a dewch ȃ chyfraniad £1 tuag at waith elusenol yr Urdd.

25.02.19 – 01.03.19             Hanner Tymor / Half Term

04.03.19         Eisteddfod Cadeirio a Choroni – gwisgwch eich gwisgoedd traddodiadol Cymreig neu grys coch a throwsus / sgert ysgol

05.03.18         Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol (19:30 – Tafarn Y Ledi Werdd)

08.03.19         Diwrnod y Llyfr – gwisgwch fel eich hoff gymeriad o lyfr Cymraeg

                       Gwasanaeth Nant Gwaun y Bara (14:45) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

16.03.19         Eisteddfod Gylch Cwm Rhymni (safle Gellihaf)

22.03.19         Gwasanaeth Nant Y Garth (14:45) – croeso cynnes i’n rhieni a theuluoedd)

26.03.19         Blwyddyn 4 – Cwrs Preswyl Canolfan yr Urdd (1 noson)

28.03.19         Eisteddfod Dawns, Offerynnol a Cherdd Dant (Cwm Rhymni)

04.04.19         Cyfarfod Cyllid Llywodraethwyr

                       Cyfarfod Tymhorol y Llywodraethwyr (Adroddiad y Pennaeth)

06.04.19         Eisteddfod Sir (safle Cwm Rhymni - Gellihaf)

08.04.19         Wythnos Celfyddydau Mynegiannol – amserlen o weithgareddau i ddilyn

11.04.19         Cystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd

12.04.19         Hwyl Y Pasg – gweithgareddau Cyfeillion yr Ysgol

Gwyliau Pasg / Easter Holidays

29.04.19         Dychwelyd i’r ysgol / return to school


Tymor yr Hydref 2018

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 3 Medi

Hanner Tymor Ddydd Llun 29 Hydref - Dydd Gwener 2 Tachwedd

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 21 Rhagfyr

Tymor y Gwanwyn 2019

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 7 Ionawr

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 25 Chwefror - Dydd Gwener 1 Mawrth

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 12 Ebrill

Tymor yr Haf 2019

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 29 Ebrill

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 27 Mai - Dydd Gwener 31 Mai 2019

Tymor yn gorffen ar Ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019

Diwrnodau HMS  - 03.09.18 / 07.01.19 / 25.01.19 / 03.06.19 / 22.07.19

Rydym yn annog pob rhiant i gymryd eu gwyliau teuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol fel y nodwyd uchod.


Calendar Quantity