limg (13K)
rimg (11K)

 

Dyddiadur Tymor Yr Hydref 2017

04.09.17          Hyfforddiant Mewn Swydd

11.09.17          Clybiau allgyrsiol CA2 yn dechrau

13.09.17          Gwibdaith Nant Felen (Blwyddyn 5) – Canolfan Ddŵr Cilfynydd

14.09.17          Gwibdaith Nant Y Calch (Blwyddyn 5) – Canolfan Ddŵr Cilfynydd

15.09.17          Hyfforddiant Mewn Swydd

18.09.17          Cyfarfod Cyflwyno Gwybodaeth i Rieni Blwyddyn 3 (3:45 neu 4:45)

19.09.17          Cyfarfod Cyflwyno Gwybodaeth i Rieni Derbyn a Blwyddyn 4 (3:45 neu 4:45)

20.09.17          Cyfarfod Cyflwyno Gwybodaeth i Rieni Blwyddyn 1 a 5 (3:45 neu 4:45)

21.09.17          Cyfarfod Cyflwyno Gwybodaeth i Rieni Blwyddyn 2 a 6 (3:45 neu 4:45)

25.09.17          Hyfforddiant i’r Arweinwyr Digidol ym mlwyddyn 5 a 6 (Gwesty Celtic Manor)

29.09.17          Ffotograffau unigol a theuluoedd

                        Gwasanaeth Nant Cwm Bedw – Croeso cynnes i’n teuluoedd am 2:45yh.

03.10.17          Cyfarfod Blynyddol Cyfeillion yr Ysgol (7:30yh) yn Nhafarn Green Lady

06.10.17          Gwasanaeth Nant Cwm Parc – Croeso cynnes i’n teuluoedd am 2:45yh.

                        Noson Ffilm i deuluoedd (3:30yh) yn Neuadd Glyndŵr (Cyfeillion yr Ysgol)

13.10.17          Gwasanaeth Nant Felen – Croeso cynnes i’n teuluoedd am 2:45yh.

19.10.17          Cyfarfod Tymhorol Y Llywodraethwyr (17:00)

20.10.17          Gwasanaeth Nant y Calch – Croeso cynnes i’n teuluoedd am 2:45yh.

                        Eisteddfod Y Cymoedd – Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (Gwyndy) (16:00)

25.10.17          Gwasanaeth Cynhaeaf Y Cyfnod Sylfaen – croeso cynnes i rieni Bl. 2 (10:00)

26.10.17          Gwasanaeth Cynhaeaf Cyfnod Allweddol 2 – Capel Tonyfelin

                        Disgo Calan Gaeaf-Neuadd Glyndŵr (3:45 – 4:45 M-Bl1) (5:00 – 6:00 Bl 2-6)

30.10.17 - 03.11.17     Hanner Tymor

07.11.17          Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol – PTA (7:30yh) Green Lady Pub

10.11.17          Dropiau Ffliw – Derbyn, Blwyddyn 1, 2, 3 a 4

                        Gwasanaeth Nant Gwaun Y Bara – Croeso cynnes i’n teuluoedd am 2:45yh.

13-17.11.17     Wythnos Gwrth-Fwlian

17.11.17          Diwrnod Plant Mewn Angen

                        Gwasanaeth Nant Cwm Ifor – Croeso cynnes i’n teuluoedd am 2:45yh.

01.12.17          Ffair Nadolig yn Neuadd Glyndŵr – 3:30-5:30

08.12.17          Clybiau allgyrsiol CA2 yn gorffen

09.12.17          Trip Siopa i Farchnadoedd Nadolig Caerfaddon (gweithgaredd Cyfeillion)

12+13.12.17    Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 1 a 2 – Neuadd Glyndŵr

14+15.12.17    Cyngerdd Nadolig Meithrin a Derbyn – Neuadd Glyndŵr

18.12.17          Sioe Pypedau i holl blant Y Cyfnod Sylfaen

19.12.17          Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 3 a 4 (5:00yh)

20.12.17          Parti’r Cyfnod Sylfaen

                        Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 5 a 6 (5:00pm)

21.12.17          Parti Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Christmas Party

22.12.17          Diwedd Tymor

08.01.18          Tymor Y Gwanwyn yn dechrau

 

Calendar Quantity