limg (13K)
rimg (11K)

DYDDIADUR TYMOR YR HAF 2021

12.04.21          Tymor yr Haf yn dechrau – diwrnod HMS

13.04.21          Plant yn dychwelyd i’r ysgol

04.05.21          Gwasanaeth Nant Owen – danfonir fideo adref at rieni’r dosbarth

07.05.21          Gwasanaeth Nant Y Calch – danfonir fideo adref at rieni’r dosbarth

14.05.21          Gwasanaeth Nant Gwaun Y Bara – danfonir fideo adref at rieni’r dosbarth

17-21.05.21     Wythnos Cerdded i’r Ysgol – gadewch eich ceir adref / parcio ym Mharc Morgan Jones neu Morrisons a cherddwch!

20.05.21          Cyfarfod Tymhorol y Llywodraethwyr

21.05.21          Lluniau dosbarth

24-28.05.21     Profion Cenedlaethol Cymru i blant Blwydydn 2 – 6.

24.05.21

Darllen Saesneg / English Reading (Blwyddyn 3 - 6)

25.05.21

Darllen Cymraeg / Welsh Reading (Blwyddyn 2 – 6)

26.05.21

Rhifedd (Gweithdrefnol) / Numeracy (Procedural) (Blwyddyn 2 – 6)

27.05.21

Rhifedd (Rhesymu) / Numeracy (Reasoning)  (Blwyddyn 2 – 6)

 

31.05.21 – 04.06.21 Hanner Tymor / Half Term

           

11.06.21          Gwasanaeth Nant Y Garth – danfonir fideo adref at rieni’r dosbarth

18.06.21          Gwasanaeth Nant Cwm Ifor – danfonir fideo adref at rieni’r dosbarth

21.06.21          Diwrnod HMS – bydd yr ysgol ar gau i’r plant.

                        INSET day – school closed to all pupils

25.06.21          Gwasanaeth Nant Cwm Ceffyl – danfonir fideo adref at rieni’r dosbarth

01.07.21          Cyfarfod Blynyddol Y Llywodraethwyr ac Adroddiad y Pennaeth iddynt.

02.07.21          Gwasanaeth Nant Gwyddon – danfonir fideo adref at rieni’r dosbarth

05-09.07.21     Wythnos Mabolgampau Ysgol (trefniadau i’w dilyn)

                        Wythnos Ysgolion Iach – gweithgareddau dyddiol i hyrwyddo bywyd iach

14.07.21          Adroddiadau’r plant yn dod adref atoch.

16.07.21          Diwrnod gwobrywo Blwyddyn 6

20.07.21          Diwrnod olaf yn yr ysgol cyn bod gwyliau’r haf yn dechrau

*********************************************************************************************************

02+03.09.21    Diwrnodau HMS / INSET days

06.09.21          Plant yn dychwelyd i’r ysgol / Pupils return to school

Tymor yr Hydref 2021

 • Tymor yn cychwyn ar dydd Iau 2 Medi 2021
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar ddydd Llun 25 Hydref 2021
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 29 Hydref 2021
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

 Tymor y Gwanwyn 2022

 • Tymor yn cychwyn ar dydd Mawrth 4 Ionawr 2022
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 21 Chwefror 2022
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 25 Chwefror 2022
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 8 Ebrill 2022

 Tymor yr Haf 2022

 • Tymor yn cychwyn ar ddydd Llun 25 Ebrill 2022
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar dydd Llun 30 Mai 2022
 • Hanner Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 3 Mehefin 2022
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 22 Gorffennaf 2022


Rydym yn annog pob rhiant i gymryd eu gwyliau teuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol fel y nodwyd uchod.

 

 

Calendar Quantity