limg (13K)
rimg (11K)

Cinio Ysgol

Mae staff y gegin yn Ysgol y Castell yn weithgar iawn ac yn paratoi prydau blasus tu hwnt yn ddyddiol, gyda digon o ddewis i blesio pawb.

Pris cinio ysgol - Plant Meithrin - £2.40 y dydd
                               Pawb arall - £2.00

Os ydych am archebu cinio llysieuol i'ch plentyn, gofynnwn yn garedig i chi nodi hyn mewn llythyr a rhoi pythefnos o rybydd i staff y gegin.

Er mwyn gweld y fwydlen wythnosol, cliciwch yma