limg (13K)
rimg (11K)

Clybiau Ysgol 2018/19                             

 

Clybiau Tymor yr Haf 2019

Clybiau ar ôl ysgol – Pob clwb i orffen am 4:30pm

Dyma’r clybiau allgyrsiol bydd yn rhedeg y tymor yma (i ddechrau wythnos y 14.01.19 tan 05.04.19). Nid oes tâl am y mwyafrif o glybiau (mae’r staff yn rhoi amser o’i gwirfodd). Fe fydd pob clwb yn gorffen am 4:30pm.

Clybiau Tymor Yr Haf 2019