limg (13K)
rimg (11K)

Clybiau Ysgol 2018/19                             

 

Clybiau Tymor yr Hydref 2018

Clybiau ar ôl ysgol – Pob clwb i orffen am 4:30pm

Dyma’r clybiau allgyrsiol bydd yn rhedeg y tymor yma (i ddechrau wythnos y 15.01.18 tan 23.03.18). Nid oes tâl am y mwyafrif o glybiau (mae’r staff yn rhoi amser o’i gwirfodd). Fe fydd pob clwb yn gorffen am 4:30pm.

Clybiau_Allgyrsiol_CA2_Hydref.docx