limg (13K)
rimg (11K)

Clybiau Ysgol 2017/18                             

 

Clybiau Tymor y Gwanwyn 2018

Clybiau ar ôl ysgol – Pob clwb i orffen am 4:30pm

Dyma’r clybiau allgyrsiol bydd yn rhedeg y tymor yma (i ddechrau wythnos y 15.01.18 tan 23.03.18). Nid oes tâl am y mwyafrif o glybiau (mae’r staff yn rhoi amser o’i gwirfodd). Fe fydd pob clwb yn gorffen am 4:30pm.

 

 

 

Clwb

Staff

Dydd Llun

 

 

Amser Cinio

Pel-Droed / Dodgeball

Miss J. Jones

 

Gwau

Mrs K. Evans

 

Dawnsio Gwerin

Mrs M. Evans, Mrs S. Curran

3:30-4:30

Côr

Miss N. Morris, Mrs Griffiths, Mrs Bie

 

Adran yr Urdd (amrywiaeth o weithgareddau)

Rota o staff

Dydd Mawrth

 

 

Amser Cinio

Pel-Droed / Dodgeball

Miss J. Jones

 

Gwnio

Mrs K. Evans

 

TGCh / Codio

Mr A. Hill, Mrs B. Rossiter, Mr A Jones

 

Tenis Fwrdd

Mr H. Menear

3:30-4:30

Hoci

Miss J. Jones, Miss L. Davies

Dydd Mercher

 

 

Amser Cinio

Pel-Droed / Dodgeball

Miss J. Jones

 

Gwau

Mrs K. Evans

 

Dawnsio Gwerin

Mrs M. Evans, Mrs S. Curran

3:30-4:30

Clwb Chwaraeon yr Urdd (£2:00 pob wythnos o 17.01.18)

Miss R. Davies (Swyddog Prosiect Chwaraeon Caerffili)

 

Clwb Dawns

Mrs R. James, Miss K. Wadley, Miss K. Price, Miss N. Waters, Miss A. Williams, Miss L. Evans, Mrs N. Griffith Brown

Dydd Iau

 

 

Amser Cinio

Pel-Droed / Dodgeball

Miss J. Jones

 

Gwnio

Mrs K. Evans

 

Cyfnewid Sticeri

Mrs M. Grove, Mr T. Webber, Mrs H. Nuttall

3:30-4:30

Rygbi / Pêl-droed

Mr H. Menear,  Mr A. Hill, Miss J. Jones

Dydd Gwener

 

 

Amser Cinio

Pel-Droed / Dodgeball

Miss J. Jones

 

Clwb Gwyddbwyll

Mr G. Hughes

 

Clwb Eco

Miss C. Toms, Miss A Millard