limg (13K)
rimg (11K)

Cyd-addoli

Mae gwasanaethau ysgol yn rhoi cyfle i ddisgyblion a staff yr ysgol ddod ynghyd i ganu a gwrando ar storiau amrywiol gan gynnwys rhai moesol a chrefyddol eu neges. Mae'r gwasanaethau yn rhoi cyfle i'r disgyblion fyfyrio ac i ystyried eu gweithredoedd wrth iddynt dyfu yn ddinasyddion cyflawn.

Nid yw'r ysgol yn gysylltiedig ag unrhyw enwad crefyddol, serch hynny bydd y plant yn cyd-addoli mewn gwasanaethau dyddiol (fel dosbarth, adran neu ysgol gyfan) sy'n bennaf yn Gristnogol ei naws.

Pe dymuna unrhyw riant eithro ei ph/bentyn o'r gwasanaethau yna gellir gwneud hynny drwy hysbysu'r pennaeth yn ysgrifennedig.

Dydd Llun: Gwasanaeth Cyfnod Allweddol 2 / Defosiwn i'r Cyfnod Sylfaen

Dydd Mawrth: Cyd addoli yn y dosbarth

Dydd Mercher: Gwasanaeth Y Cyfnod Sylfaen / Defosiwn i Gyfnod Allweddol 2

Dydd Iau:  Cyfnod Allweddol 2 / Cyfnod Sylfaen yn y dosbarthiadau

Dydd Gwener: Gwasanaeth ysgol gyfan dan arweinad dosbarthneu'r Pennaeth.

Mae Clod Arbennig yn cael ei roi i unigolion neu grŵp o bob dosbarth yn ystod y gwasaneth hwn i ddathlu gwaith, ymddygiad ag ymroddiad plant yr ysgol.