limg (13K)
rimg (11K)

Friends of School Logo

 

Cyfeillion yr Ysgol - 2016/17

Dyddiadur Tymor y Gwanwyn 2017

Dyddiadau'r flwyddyn ar gyfer eich dyddiaduron!

     26.01.17         Disgo Santes Dwynwen yn Neuadd Glyndŵr

                             Santes Dwynwen Disco in Neuadd Glyndŵr

                              3:45 - 4:45 Meithrin / Nursery – Blwyddyn 1 / Year 1

                              5:00 – 6:00 Blwyddyn 2 / Year 2 – Blwyddyn 6 / Year 6

   03.03.17         Noson Ffilm (3:45) yn Neuadd Glyndŵr – dewch â chlustog ac ymlaciwch!

                            Film night (3:45) in Neuadd Glyndŵr – bring a cushion and relax!

   07.04.17         Hwyl Y Pasg / Easter Fun day