limg (13K)
rimg (11K)

Friends of School Logo

 Cyfeillion yr Ysgol - 2018/19

Dyddiadur Tymor yr Hydref 2018

Dyddiadau'r flwyddyn ar gyfer eich dyddiaduron!

11.09.18     Cyfarfod misol am 7:30 yn Nhafarn y Ledi Werdd - croeso cynnes i bob rhiant.

02.10.18     Cyfarfod misol am 7:30 yn Nhafarn y Ledi Werdd - croeso cynnes i bob rhiant.

25.10.18     Disgo Calan Gaeaf

06.11.18     Cyfarfod misol am 7:30 yn Nhafarn y Ledi Werdd - croeso cynnes i bob rhiant.

10.11.18     Cinio 'Tei Ddu' a Dawns Nadolig - Clwb Golff Pontypridd (7:30yh)

01.12.18     Trip i Farchnadoedd Birmingham i deuluoedd a ffrindiau