limg (13K)
rimg (11K)

     

Cerddoriaeth yn Ysgol y Castell

Offerynnau

Fel y gwyddoch, mae gennym gerddorion o fri yn Ysgol y Castell. Rydym yn awyddus iawn i hybu talentau cerddorol y plant tu hwnt i wersi offerynnol ffurfiol. Bydd cyfle i blant sy'n cael gwersi offerynnol o fewn yr ysgol gyda:

Mr. Graham Dyer: Chwythbrennau
Mrs. Charlotte Horton: Ffidil
Miss Catherine Rhys Peak: Telyn

i berfformio ar fore Dydd Mawrth yng ngwasanaeth yr ysgol. Hoffem estyn croeso hefyd i'r rhai sy'n cael gwersi tu allan i'r ysgol.

Mae amserlen wedi ei llunio fel eich bod yn gwybod pryd mae eich plentyn yn perfformio. Dyma reswm da i annog y plant i ymarfer dros y penwythnos! Wedi iddynt berfformio, cyflwynir tystysgrif gan Mrs Nuttall i glodfori'r gamp o berfformio'n gyhoeddus.

Cerddoriaeth i bawb

Mae pob plentyn yng Nghyfnod Allweddol 2 yn derbyn bloc o wersi cerddoriaeth yn wythnos pob blwyddyn fel eu bod yn medru cael blas ar chwarae offeryn a magu caridad tuag at gerdd.

Mae plant Blwyddyn 3 a 4 yn chwarae’r recorder tra bod dysgwyr Blwyddyn 5 a 6 yn derbyn gwersi iwcaleli. Telir am y ddarpariaeth hon yn rhannol trwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion.

Cyngherddau

Oherwydd perfformiadau godidog côr yr ysgol yn y gorffennol rydym yn aml yn cael ein gwahodd i berfformio mewn cyngherddau ac ati yn ystod y tymor. Bydd manylion a chopi o bob llythyr caniatâd ar y wefan.