limg (13K)
rimg (11K)

Gwaith Cartref Tymor yr Haf:

 

Y tymor hwn mae ein thema yn seiliedig ar ‘Y Traeth. Isod ceir tabl ble y gallwch chi ddewis tasgau. Dylech gwblhau un dasg iaith, un fathemateg ac un dasg cywaith yn ystod Hanner Tymor, gan gwblhau un dasg bob pythefnos.

Gallwch chi gwblhau mwy na thair tasg os dymunwch, ond nid ydym yn disgwyl i dair gael eu cyflwyno, gallwch chi hefyd ddefnyddio'r tab 'Gwaith Cartref' ar wefan yr ysgol os hoffech wneud unrhyw waith cartref sillafu neu fathemateg ychwanegol. Cofiwch hefyd i gyflwyno gwaith cartref o safon uchel sy’n daclus gan ei osod mewn ffeil os yw’n bosib. Cofiwch drydaru gyda #GCNYP ar gyfer  Nant y Pandy a #GCNYA ar gyfer Nant yr Aber.

 

 

Iaith

Maths

Cywaith

1

Gwrando ar storiau a cherddi yn seiliedig ar y thema/darllen stori ar lan y môr.

Ysgrifennu rhifau ar gregyn, eu cymysgu yna eu trefnu mewn ffyrdd gwahanol.

Defnyddiwch adnoddau naturiol, e.e, cregyn, cerrig, brigau, gwymon, tywod ayyb i greu llun yn arddull Andy Goldsworthy. Dewch â’ch gwaith celf/llun o’ch gwaith celf i mewn i ddangos i’r dosbarth. Ysgrifennwch rhestr o’r holl bethau rydych chi wedi e’u defnyddio.

2

Ewch i’r amgueddfa neu Acwariwm i weld/ddysgu am greaduriaid y môr.

Adeiladu castell tywod a’i mesur.

Dod o hyd i bethau magnetic/anfagnetig ar y traeth a’u gosod mewn setiau  syml. Trydarwch lun.

3

Ysgrifennu eich enw yn y tywod a’i drydaru.

Casglwch 10 darn o sbwriel o lan y môr/cyfri sawl darn allwch chi gasglu ar lan y môr.

Creu creadur y môr allan o hen bethau plastig. Dewch â’ch gwaith celf/llun o’ch gwaith celf i mewn i ddangos i’r dosbarth.

4

Dysgu enwau Cymraeg am eitemau/greaduriaid y môr neu’r traeth i aelod o’r teulu.

Dod o hyd i siapiau 3D allai gael ei ffeindio wrth y traeth-ysgrifennu rhestr ohonynt ac enwi’r siâp.

Archwilio technegau amrywiol i gyfleu lliwiau’r môr, e.e. paentio, collage ayyb. Dewch â’ch gwaith celf/llun o’ch gwaith celf i mewn i ddangos i’r dosbarth.

5

Disgrifio creadur y môr gan ddefnyddio’r patrwm ‘Mae ganddo/Mae ganddi…’

Chwarae siop lan y môr yn y tŷ gan ddefnyddio arian go iawn.

Gwneud cwch sy’n arnofio. Trydarwch fidio o’r cwch yn arnofio!Sillafu:

mat_ddysgu_geiriau_allweddol_Cym.docx

Rhestr_geiriau_allweddol_1-60_Cym_Saes.docx

 Tric a Chlic:

Glas:

glas_bingo.pdf

glas_ble_mae_gath.pdf

glas_cardiau_llythrennau_iw_torri.pdf

glas_drysfa_llythrennau.pdf

glas_gem_y_bws.pdf

glas_gem_y_troellwr.pdf

glas_seiniau_llythrennau.pdf

glas_trafodwch.pdf

Melyn:

melyn_ad_drefnu_brawddegau.pdf

melyn_bingo.pdf

melyn_cardiau_llythrennau_iw_torri.pdf

melyn_gem_llyn_a_gair.pdf

melyn_gem_lluniau_a_bocsys.pdf

melyn_gem_rasio.pdf

melyn_gem_y_dis.pdf

melyn_jig_so_geriau.pdf

melyn_llun_brawddeg.pdf

melyn_seniau_llythrennau.pdf

melyn_snap_llythrennau.pdf

Mathemateg:

Derbyn_GC_Safwe.ppt