limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i Gyfnod Allweddol 2

Croeso cynnes i'ch plentyn i Gyfnod Allweddol 2.  Mae symud o flwyddyn dau i flwyddyn tri yn gam mawr ym mywyd eich plentyn ac mae'r  gofynion yn llawer mwy helaeth ar y plentyn.  Bydd angen rhoi digon o gymorth a chynhaliaeth yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y tymor a pheidiwch a synnu os bydd eich plentyn wedi blino mwy na'r arfer wedi dychwelyd gartref.  Mae ganddynt lawer o wybodaeth newydd i ddysgu ond rydyn ni fel athrawon yn ymroddedig iawn ac eisiau i'r plant ymgartrefu mor fuan ag sydd bosibl.  Rhaid cofio mae partneriaeth yw addysg, rhwng chi y rhieni, y plant a'r athrawon. Bydd llawer o bethau yn newid - cael gwersi ffurfiol drwy gyfrwng y Saesneg am y tro cyntaf, chwarae ar iard wahanol a mynd i ginio ar amser gwahanol. Ond bydd nifer o bethau yn aros yr un peth hefyd!  Rydyn ni am i'ch plentyn fwynhau ei amser yn yr adran iau.

Absenoldeb

Os bydd eich plentyn yn absennol a wnewch chi ffonio'r ysgol neu ysgrifennu llythyr i roi gwybod am yr absonoldeb. Mae'n angenrheidiol i wneud hyn neu fydd eich plentyn yn cael ei gofrestru yn  absennol heb ganiatâd. Byddwn yn ymdrechu i gysylltu â chi os bydd eich plentyn yn sâl yn oriau ysgol.

Gwisg ysgol

Gellir archebu gwisg ysgol trwy'r ysgol neu trwy lawrlwytho ffurflen oddi ar ein gwefan. Rydym yn eich annog yn gryf i labelu gwisg eich plentyn.

Gwersi Ymarfer Corff

Bydd angen i'ch plentyn ddod â gwisg addas e.e. treineri a thracwisg ar y diwrnodau maen nhw'n gwneud Ymarfer Corff.Gall y plant gadw eu dillad Ymarfer Corff yn eu bagiau.  Bydd athrawon dosbarth yn rhoi gwybod i chi ar ba ddiwrnod bydd gwersi Ymarfer Corff. Ni chaniateir i'r plant wisgo unrhyw fath o emwaith yn ystod gwersi Ymarfer Corff. Caiff y plant dynnu gemwaith eu hunain i ffwrdd neu dapio clustdlysau gyda phlaster. Nid yr athrawon fydd yn gyfrifol am dynnu gemwaith i ffwrdd a fyddwn ni ddim yn gadael i blentyn sydd yn gwisgo gemwaith i wneud Ymarfer Corff.

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau ar gyfer yr Adran Iau. Bydd angen ei ddychwelyd erbyn ddydd Llun.

C Evans-Lugg

Pennaeth yr Adran Iau