limg (13K)
rimg (11K)

Dyddiadau'r tymor ysgol a gwyliau

Er mwyn gweld rhestr o ddyddiadau'r tymor ysgol a pryd mae'r gwyliau, cliciwch yma.

Bydd dyddiadau Hyfforddiant mewn Swydd yr athrawon yn ychwanegol at y rhestr yma. Unwaith y byddwn yn gwybod pryd mae'r rhain , byddwn yn eu nodi isod, ac yn eu hychwanegu at y calendr.

03.09.18      Hyfforddiant Mewn Swydd - Diogelu Plant, Hyfforddiant Tan, CDY

07.01.19      Hyfforddiant ACE (Adverse Childhood Experiences) ac ADY

25.01.19      TGCh

03.06.19      Cymedroli Clwstwr

22.07.19     Gwaith ymchwil i addysgeg arloesol