limg (13K)
rimg (11K)

Dyddiadau'r tymor ysgol a gwyliau

Er mwyn gweld rhestr o ddyddiadau'r tymor ysgol a pryd mae'r gwyliau, cliciwch yma.

Bydd dyddiadau Hyfforddiant mewn Swydd yr athrawon yn ychwanegol at y rhestr yma. Unwaith y byddwn yn gwybod pryd mae'r rhain , byddwn yn eu nodi isod, ac yn eu hychwanegu at y calendr.

04.09.17      Hyfforddiant Mewn Swydd - Diogelu Plant, Hyfforddiant Tan, CDY

15.09.17      Hyfforddiant Mewn Swydd - Team Teach

06.11.17      Hyfforddiant Mewn Swydd - Polisi Marcio

26.01.18.     Hyfforddiant Mewn Swydd - Mathemateg ar gyfer Dyfodol Llwyddiannus

04.06.18      Hyfforddiant Mewn Swydd - Cymedroli gwaith clwstwr.