limg (13K)
rimg (11K)

Dyddiadau'r tymor ysgol a gwyliau

Er mwyn gweld rhestr o ddyddiadau'r tymor ysgol a pryd mae'r gwyliau, cliciwch yma.

Bydd dyddiadau Hyfforddiant mewn Swydd yr athrawon yn ychwanegol at y rhestr yma. Unwaith y byddwn yn gwybod pryd mae'r rhain , byddwn yn eu nodi isod, ac yn eu hychwanegu at y calendr.

12.04.21  Cynllunio Cwricwlwm i Gymru

21.06.21   Cynllunio Cwricwlwm i Gymru

Un diwrnod arall i'w gadarnhau cyn Gorffennaf 2021.