limg (13K)
rimg (11K)

Sut yr ydym yn asesu ein plant?

Isod mae yna atodiadau i'r holl ddisgfrifwyr lefel o'r Feithrin hyd at Flwyddyn 6 - mae lefel ddisgwyliedig y plentyn cyfartalog ym mhob blwyddyn fel a ganlyn:

Blwyddyn 6: Cwblhau holl sgiliau lefel 4

Blwyddyn 5: Cwblhau holl sgiliau lefel 3 ac ychydig o lefel 4

Blwyddyn 4: Cwblhau'r rhan fwyaf o sgiliau lefel 3

Blwyddyn 3: Cwblhau pob sgil deilliant 5 a rhywfaint o lefel 3

Blwyddyn 2: Cwblhau pob sgil deilliant 5

Blwyddyn 1: Cwblhau pob sgil deilliant 4 ac ychydig o ddeilliant 5

Derbyn: Cwblhau pob sgil deilliant 3 ac ychydig o ddeilliant 4

Meithrin: Cwblhau pob sgil deilliant 3


Darllen:

Cymedroli_Darllen_y_Cyfnod_Sylfaen.docx

Taflen_Cofnodi_Cymraeg_darllen_Lefel_1-7.docx

Llafar:

Cymedroli_Llafar_y_Cyfnod_Sylfaen.docx

Taflen_Cofnodi_Cymraeg_llafar_Lefel_1_-_7.docx

Ysgrifennu:

Cymedroli_Ysgrifennu_y_Cyfnod_Sylfaen_-.docx

Taflen_Cofnodi_Cymraeg_ysgrifennu_Lefel_1-7.docx


Mathemateg:

Cymedroli_Mathemateg_y_Cyfnod_Sylfaen.docx

Cymedroli_Mathemateg_2018.docx


Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Cyfnod Sylfaen yn unig):

Cymedroli_Datblygiad_Personol_a_Chymdeithasol_y_Cyfnod_Sylfaen.docx


Gwyddoniaeth (Cyfnod Allweddol 2 yn unig):

Taflen_Cofnodi_Gwyddoniaeth_Lefel_1_-_7.docx