limg (13K)
rimg (11K)

Shwmae bawb,

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn ac yn gofalu am bawb yn eich cartrefi. Rydym ni yn colli eich cwmni pob dydd ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r ysgol a bywyd arferol cyn hir.

Sut bynnag y byddwch chi'n dewis gweithio o’r syniadau isod, cofiwch fod eich Iechyd a Lles yn bwysig iawn felly daliwch ati - coginio, ymarfer corff dyddiol, helpu o amgylch y cartref, siarad â’ch ffrindiau, trafod eich teimladau ac helpu eraill yn y gymuned!

Beth am drydaru eich gwaith atom neu ei lanlwytho ar eich dreif personol?  Byddwn ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith!

Cadwch yn ddiogel, gofalwch am eich gilydd a gwnewch y gorau o’r amser teuluol gwerthfawr gyda’ch gilydd.

Mrs Nuttall

18.05.20 - Stori - Waldo a’i we wych 

Cymraeg - https://www.youtube.com/watch?v=eaLLdv2HjY8

 https://soundcloud.com/pori-drwy-stori/listen-to-waldo-ai-we-wych

Saesneg- https://www.youtube.com/watch?v=AQ9MK2zqvOw

Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks


 • Yn ddyddiol- dilyn sesiwn Tric a Chlic (gweler llythyr cymorth cychwynnol sydd wedi ei ebostio i chi).

 • Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.

 • Gwylio rhaglenni Cyw Cymraeg

 • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab


 • Daily - follow a Tric a Chlic session (see initial letter of support emailed to you).


 • Read books (can be Tric a Chlic or any book) - Magi Ann's App also includes all books in the series


 •  Watch Cyw Cymraeg programs 


 • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab
 • Chwarae gem siapiau 

https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-monsters

 • Chwarae gem siapiau patrymau

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns

 • Joio gyda Elmo

https://pbskids.org/sesame/games

 • Ymarfer ffurfio rhifau


 • Play a shape game

https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-monsters

 • Play a shape pattern game

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns


 • Have fun with Elmo

https://pbskids.org/sesame/games

 • Practice forming numbers

Trychfilod - pry copyn
Ioga 

https://www.youtube.com/watch?v=qIT-9Nnlvn0


Sbri di ri

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p02hfr3d/sbridiri-cyfres-2-corynnod


Minibeasts - spiders
Yoga

https://www.youtube.com/watch?v=qIT-9Nnlvn0


Sbri di ri

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p02hfr3d/sbridiri-cyfres-2-corynnod

 

   

 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.04.05.20 - Stori Dawnsio Dilwyn Lindysyn

Côd QR Dawnsia Dilwyn Lindysyn: (Y côd cyntaf i chi gyd ddarllen gyda’r teulu a’r ail gôd i chi wrando ar y stori yn cael ei ddarllen i chi.)     

                                               

Côd QR Y Lindysyn Nerfus:

https://www.twinkl.co.uk/resource/elyfr-y-lindysyn-nerfus-wl-l-1606


Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks

 • Darllen / gwrando ar stori Dawnsio Dilwyn Lindysyn ar y côd QR uchod. 


 • Darllen / gwrando ar stori ‘Y Lindysyn nerfus’’ ar y côd QR uchod ac yna tynnu llun yr holl drychfilod sydd yn y stori.


 • Yn ddyddiol- dilyn sesiwn Tric a Chlic (gweler llythyr cymorth cychwynnol sydd wedi ei ebostio i chi).

 • Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.

 • Gwylio rhaglenni Cyw Cymraeg


 • Dysgu a pherfformio cân “Lowri Lindys” ar wefan Ffrindiau’r Wyddor (gallwch hefyd darllen/gwrando ar y stori)

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html  • Read / Listen to the story Dawnsio Dilwyn Lindysyn  using the QR code above. 


 • Read / listen to the story Y Lindysyn Nerfus using the above QR code and draw pictures of all the minibeasts in the story. • Daily - follow a Tric a Chlic session (see initial letter of support emailed to you).


 • Read books (can be Tric a Chlic or any book) - Magi Ann's App also includes all books in the series


 •  Watch Cyw Cymraeg programs  • Creu model 3d allan o duniau / bocsys  - postiwch lun ar Drydar


 • Creu corff dyma fi gyda siapiau 2d

 • Gêm cyfri’r  lindysyn

https://www.tvokids.com/preschool/games/caterpillar-count 

 • Gêm darganfod cymesuredd

https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching

 • Gêm Adio

https://www.topmarks.co.uk/addition/addition-to-10


 • Create a 3D model out of tins / boxes - post a picture on Twitter


 • Create a picture of yourself with 2d shapes

 • Caterpillar counting game

 https://www.tvokids.com/preschool/games/caterpillar-count

 • Discovering symmetries game

 https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching

Purple Mash - gem - cyfrif pysgod yn y mor


Purple Mash - game - count the fish in the sea

Trychfilod

 • Gwylio sut mae gwneud gwesty trychfilod

https://www.youtube.com/watch?v=Qpau_m2OCaE

 • Creu cegin fwdlyd yn yr ardd 

https://youtu.be/LVBDXeZo49g


 • Gwyliwch y fideos canlynol er mwyn dysgu mwy am gylched bywyd pili-pala.

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM


https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk


https://www.youtube.com/watch?v=k4PgljcarTA


 • Purple Mash- tasg peintio- lliwio cylchred bywyd y pili-pala (gweler tudalen 2Do’s)


 • Stori ioga ‘Coco the Butterfly’-

hhttps://www.youtube.com/watch?v=pT-s1-phgxsMinibeasts

 • Watch the video how to make a bug hotel

https://www.youtube.com/watch?v=Qpau_m2OCaE


 • Make a mud kitchen in the garden

https://youtu.be/LVBDXeZo49g • Watch the following videos to learn more about the life cycle of a butterfly 

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM


https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk


https://www.youtube.com/watch?v=k4PgljcarTA • Purple Mash- painting task- colour the life cycle of the butterfly (see 2Do’s)
 

   

 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.


If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.