limg (13K)
rimg (11K)

Shwmae bawb,

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn ac yn gofalu am bawb yn eich cartrefi. Rydym ni yn colli eich cwmni pob dydd ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r ysgol a bywyd arferol cyn hir.

Sut bynnag y byddwch chi'n dewis gweithio o’r syniadau isod, cofiwch fod eich Iechyd a Lles yn bwysig iawn felly daliwch ati - coginio, ymarfer corff dyddiol, helpu o amgylch y cartref, siarad â’ch ffrindiau, trafod eich teimladau ac helpu eraill yn y gymuned!

Beth am drydaru eich gwaith atom neu ei lanlwytho ar eich dreif personol?  Byddwn ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith!

Cadwch yn ddiogel, gofalwch am eich gilydd a gwnewch y gorau o’r amser teuluol gwerthfawr gyda’ch gilydd.

Mrs Nuttall

29.06.20 - Malwod / Buwch Goch Gota

Stori i helpu gyda ddychwelyd i’r ysgol :  https://youtu.be/3jCUb9Kik0Y

Stori SwperAb: https://drive.google.com/file/d/1OwyNr-Ck1agoljlYYpVzobTEny_O2ATV/view?usp=sharing

Stori Dewi Diogyn yn mynd nol i’r ysgol

Check out this video I made.

Llyfrau llafar yn y Gymraeg yn rhad ac am ddim: https://www.drefwen.com/cymraeg/llyfrau/llyfrau-llafar/ 


Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks


 • Gwrando ar y stori SwperAb a thynnu lluniau o’r trychfilod yn y stori

 • Listen to the story SwperAb and draw pictures of the minibeasts in the story • Sesiwn dyddiol llythrennau Tric a Chlic

 • Daily session of the Tric a Chlic letters • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab

 • Gwyliwch y fideos i ddysgu ffeithiau am fuwch goch gota ac malwoden


 • Watch the videos to learn some facts about ladybirds and snails


https://www.youtube.com/watch?v=KPUazqh63kE

https://www.youtube.com/watch?v=pLCtVGB1mFw
 • Gêm cyfri, cyfatebu a threfnu 1-10

 • Game- counting, matching and 

ordering 1-10


https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots


Gwylio / Watch Blociau Rhif

https://www.s4c.cymru/clic/programme/805272399Siop flodau: 

Ewch ati i Sefydlu siop flodau. Gallwch wneud hyn drwy- 

 1. Creu arwydd siop

 2. Creu poster amseroedd agor

 3. Paratoi rhestr brisiau

 4. Creu tagiau prisiau

 5. Chwarae rôl gan ddefnyddio arian go iawn i ddatblygu ei dealltwriaeth o ddarnau wahanol. 


Florist: 

Create a flower shop, you could do this by: 

 1. Make a shop sign

 2. Make an opening times sign

 3. Make a price list 

 4. Create price tags

 5. Role-play using real money to develop her understanding of invitorative evils. 


Useful vocabulary 

blodau - flowers

blodyn - fower

hadau - seeds

pot - pot

can ddŵr - watering can

Siop Flodau - Flower Shop

Trychfilod 

Minibeasts


 • Tynnu llun Malwoden

 • Draw a picture of a snail • Creu malwoden gan ddefnyddio deunyddiau naturiol e.e. dail, glaswellt, creigiau

 • Create a snail by using natural materials e.g. leaves, grass, stones


Ioga 

 • Ioga trychfilod

Yoga 

 • Minibeasts yoga


https://www.youtube.com/watch?v=qIT-9Nnlvn0&t=208s


 • Tynnu llun buwch goch gota

 • Draw a picture of a ladybird


https://www.youtube.com/watch?v=ho29DN263QM&t=212s


 Image result for ladybird eyfs activities

    Image result for ladybird eyfs activities

 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!


15.06.20 - Gwenyn / Bees 

Stori Wini’r Wenynen: https://drive.google.com/file/d/15WvcocN9kBHpCbbzrRe0YZCrrp7XWF1P/view?usp=sharing

Wini’r Wenynen Story: https://drive.google.com/file/d/15WvcocN9kBHpCbbzrRe0YZCrrp7XWF1P/view?usp=sharing

Llyfrau llafar yn y Gymraeg yn rhad ac am ddim: https://www.drefwen.com/cymraeg/llyfrau/llyfrau-llafar/ 

Free Welsh Audio Books: https://www.drefwen.com/english/books/free-audio-books/ 

Fideo hyfryd a syml i esbonio pellhau cymdeithasol i blant, gall helpu ar gyfer paratoi i ddychwelyd i’r ysgol. - https://www.youtube.com/watch?v=lBFn3hp05ok

A lovely and simple video to help explain social distancing for children that could help prepare for a return to school. - https://www.youtube.com/watch?v=lBFn3hp05ok


Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks • Sesiwn dyddiol llythrennau Tric a Chlic

 • Daily session of the Tric a Chlic letters


 • Dysgwch gân yr wyddor

 • Learn the alphabet song


https://www.youtube.com/watch?v=h-zu72YpXKY

 • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab

 • Gwyliwch y fideos ffeithiau am wenyn Watch the videos facts about bees

https://www.youtube.com/watch?v=OiJdfF40p-Q

https://www.youtube.com/watch?v=dA05LOfPblY

https://www.youtube.com/watch?v=B2jfMHWYTDk


 • Tynnwch lun gwenyn yn y cwch gwenyn

 • Draw a picture of the bees in the hive


 • Gwylio Ty Mel / Watch Honey House


https://www.s4c.cymru/clic/programme/520245707 • Gwylio Blociau Rhif - rhaglen rhif syml

https://www.s4c.cymru/clic/programme/805271585 • Gêm Blociau Rhif- fedrwch chi cwblhau’r patrymau rhif?

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/puzzles/numberblocks-easy-patterns-quiz?collection=numbers-and-letters

 • Number Blocks game- can you complete the number patterns?

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/puzzles/numberblocks-easy-patterns-quiz?collection=numbers-and-letters • Watch Number Blocks - a simple number programme in Welsh

https://www.s4c.cymru/clic/programme/805271585

Gwenyn

 • Gwyliwch y fideo i weld sut i greu cartref i’r gwenyn eich hun!

https://www.youtube.com/watch?v=m0re9o1ZqX8

 • Gêm creu gwenynen-

https://www.pestworldforkids.org/games/bugbuilder/index.html


 • Peintio/tynnu llun cwch gwenyn gan ddefnyddio bubble wrap neu gwellt.


 • Sesiwn Ioga- Enzo y Gwenynen

https://www.youtube.com/watch?v=itFa9IgUghM


Bees

 • Watch the fideo to learn how to build your very own bee house!

https://www.youtube.com/watch?v=m0re9o1ZqX8


 • Create your own bee game- 

https://www.pestworldforkids.org/games/bugbuilder/index.html


 • Paint/draw a beehive by using bubble wrap or straws.


 • Yoga session- Enzo the Bee

https://www.youtube.com/watch?v=itFa9IgUghMTyfu cress / Growing cress

https://www.youtube.com/watch?v=q1eIjzGqIaI


Gwneud cerdyn Sul y Tadau

Make a Father's Day card 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.

01.06.20 - Stori - Jac a’r goeden ffa 

Stori yn Gymraeg - https://www.youtube.com/watch?v=PMlRM5uCtZY

Saesneg / English - https://www.youtube.com/watch?v=9q1dfTOoSrA&t=13s

Ffilm Saesneg o’r stori/ An English film of the story- https://www.youtube.com/watch?v=otHVQVdcvIM

Llyfrau llafar yn y Gymraeg yn rhad ac am ddim: https://www.drefwen.com/cymraeg/llyfrau/llyfrau-llafar/ 

Free Welsh Audio Books: https://www.drefwen.com/english/books/free-audio-books/ 


Rydym yn awyddus iawn i gasglu eich barn am gerddoriaeth Gymraeg, felly os nad ydych wedi cael cyfle yn barod, a wnewch chi lenwi'r holiadur isod gyda'ch plant hefyd os gwelwch yn dda?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLy8wxxjQzbuFIjEVXFpPq6Bn0S0Ioe5ykgLeGo_j697ma3g/viewform?usp=sf_link 

We are very keen to gather your views on Welsh music, so if you haven't already had a chance, please fill in the questionnaire below with your children too?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLy8wxxjQzbuFIjEVXFpPq6Bn0S0Ioe5ykgLeGo_j697ma3g/viewform?usp=sf_link 


Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks

 • Gwrando ar y stori a cheisio ailadrodd y stori a thynnu llun fel map stori


 • Listen to the story and try to repeat the story and draw a picture like a map of the story • Sesiwn dyddiol llythrennau Tric a Chlic

 • Daily session of the Tric a Chlic letters • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab
 • Casglu dail ac ysgrifennu rhifau arnynt a’u trefnu 0 - 10

 • Creu coeden ffa gyda rhifau ar y dail ac yna adio dwy rhif i ddringo’r goeden at y castell. 

Count and Climb Maths Activity for Jack and the Beanstalk

 • Tynnwch amlinelliad o droed pawb yn  eich tŷ a chreu un a allai fod yn faint troed cawr i'w fesur a'u gymharu, gyda blociau neu bren mesur. A allwch eu drefnu o ran maint?

 • Defnyddiwch droed y cawr i fesur gwahanol wrthrychau e.e. y car, y soffa.

Jack and the Beanstalk - St Kentigern'sJack and the Beanstalk – Math Ideas | Fairy dust teaching

20 Clever DIY projects using old CARDBOARD BOXES!! (With images ...

 • Chwarae gem rhifau

https://www.bbc.co.uk/games/embed/education-ivor-starting-school?exitGameUrl=http%3A%2F%2Fbbc.co.uk%2Fbitesize%2Farticles%2Fzd4b382 • Collect leaves and write numbers on them and order them 0 - 10


 • Create a beanstalk and then roll a dice to climb the beanstalk to reach the castle. 

Count and Climb Maths Activity for Jack and the Beanstalk

 • Draw an outline of everyone in the house’s foot and create one which could be the size of a giant’s foot to measure and compare them all with blocks or a ruler. Can you order them in size?

 • Use the giant’s foot to measure different objects e.g. the car, the soffa.

 Jack and the Beanstalk - St Kentigern'sJack and the Beanstalk – Math Ideas | Fairy dust teaching

20 Clever DIY projects using old CARDBOARD BOXES!! (With images ...

 • Play a number game

https://www.bbc.co.uk/games/embed/education-ivor-starting-school?exitGameUrl=http%3A%2F%2Fbbc.co.uk%2Fbitesize%2Farticles%2Fzd4b382Tyfu ffa • Adeiladu castell allan o duniau / bocsys - rhowch lun ar Drydar


Growing beans
 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.


18.05.20 - Stori - Waldo a’i we wych 

Cymraeg - https://www.youtube.com/watch?v=eaLLdv2HjY8

 https://soundcloud.com/pori-drwy-stori/listen-to-waldo-ai-we-wych

Saesneg- https://www.youtube.com/watch?v=AQ9MK2zqvOw

Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks


 • Yn ddyddiol- dilyn sesiwn Tric a Chlic (gweler llythyr cymorth cychwynnol sydd wedi ei ebostio i chi).

 • Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.

 • Gwylio rhaglenni Cyw Cymraeg

 • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab


 • Daily - follow a Tric a Chlic session (see initial letter of support emailed to you).


 • Read books (can be Tric a Chlic or any book) - Magi Ann's App also includes all books in the series


 •  Watch Cyw Cymraeg programs 


 • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab
 • Chwarae gem siapiau 

https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-monsters

 • Chwarae gem siapiau patrymau

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns

 • Joio gyda Elmo

https://pbskids.org/sesame/games

 • Ymarfer ffurfio rhifau


 • Play a shape game

https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-monsters

 • Play a shape pattern game

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns


 • Have fun with Elmo

https://pbskids.org/sesame/games

 • Practice forming numbers

Trychfilod - pry copyn
Ioga 

https://www.youtube.com/watch?v=qIT-9Nnlvn0


Sbri di ri

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p02hfr3d/sbridiri-cyfres-2-corynnod


Minibeasts - spiders
Yoga

https://www.youtube.com/watch?v=qIT-9Nnlvn0


Sbri di ri

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p02hfr3d/sbridiri-cyfres-2-corynnod

 

   

 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.04.05.20 - Stori Dawnsio Dilwyn Lindysyn

Côd QR Dawnsia Dilwyn Lindysyn: (Y côd cyntaf i chi gyd ddarllen gyda’r teulu a’r ail gôd i chi wrando ar y stori yn cael ei ddarllen i chi.)     

                                               

Côd QR Y Lindysyn Nerfus:

https://www.twinkl.co.uk/resource/elyfr-y-lindysyn-nerfus-wl-l-1606


Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks

 • Darllen / gwrando ar stori Dawnsio Dilwyn Lindysyn ar y côd QR uchod. 


 • Darllen / gwrando ar stori ‘Y Lindysyn nerfus’’ ar y côd QR uchod ac yna tynnu llun yr holl drychfilod sydd yn y stori.


 • Yn ddyddiol- dilyn sesiwn Tric a Chlic (gweler llythyr cymorth cychwynnol sydd wedi ei ebostio i chi).

 • Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.

 • Gwylio rhaglenni Cyw Cymraeg


 • Dysgu a pherfformio cân “Lowri Lindys” ar wefan Ffrindiau’r Wyddor (gallwch hefyd darllen/gwrando ar y stori)

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html  • Read / Listen to the story Dawnsio Dilwyn Lindysyn  using the QR code above. 


 • Read / listen to the story Y Lindysyn Nerfus using the above QR code and draw pictures of all the minibeasts in the story. • Daily - follow a Tric a Chlic session (see initial letter of support emailed to you).


 • Read books (can be Tric a Chlic or any book) - Magi Ann's App also includes all books in the series


 •  Watch Cyw Cymraeg programs  • Creu model 3d allan o duniau / bocsys  - postiwch lun ar Drydar


 • Creu corff dyma fi gyda siapiau 2d

 • Gêm cyfri’r  lindysyn

https://www.tvokids.com/preschool/games/caterpillar-count 

 • Gêm darganfod cymesuredd

https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching

 • Gêm Adio

https://www.topmarks.co.uk/addition/addition-to-10


 • Create a 3D model out of tins / boxes - post a picture on Twitter


 • Create a picture of yourself with 2d shapes

 • Caterpillar counting game

 https://www.tvokids.com/preschool/games/caterpillar-count

 • Discovering symmetries game

 https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching

Purple Mash - gem - cyfrif pysgod yn y mor


Purple Mash - game - count the fish in the sea

Trychfilod

 • Gwylio sut mae gwneud gwesty trychfilod

https://www.youtube.com/watch?v=Qpau_m2OCaE

 • Creu cegin fwdlyd yn yr ardd 

https://youtu.be/LVBDXeZo49g


 • Gwyliwch y fideos canlynol er mwyn dysgu mwy am gylched bywyd pili-pala.

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM


https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk


https://www.youtube.com/watch?v=k4PgljcarTA


 • Purple Mash- tasg peintio- lliwio cylchred bywyd y pili-pala (gweler tudalen 2Do’s)


 • Stori ioga ‘Coco the Butterfly’-

hhttps://www.youtube.com/watch?v=pT-s1-phgxsMinibeasts

 • Watch the video how to make a bug hotel

https://www.youtube.com/watch?v=Qpau_m2OCaE


 • Make a mud kitchen in the garden

https://youtu.be/LVBDXeZo49g • Watch the following videos to learn more about the life cycle of a butterfly 

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM


https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk


https://www.youtube.com/watch?v=k4PgljcarTA • Purple Mash- painting task- colour the life cycle of the butterfly (see 2Do’s)
 

   

 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.


If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.