limg (13K)
rimg (11K)

Croeso cynnes i deulu Ysgol Y Castell!

Braf oedd cwrdd a chi gyd yn ystod ein noson croeso yr wythnos hon.  Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda chi am yr wyth mlynedd nesaf i sicrhau lles, gofal a'r safonau uchaf o addysg bosibl i'ch plentyn.

Gweler isod linc i'r cyflwyniad a ddefnyddiwyd ar y noson.

Cyfarfod croeso 2021

Dyma drosolwg i chi o'r hyn profiadau bydd y plant yn eu derbyn a'r hyn y byddwn yn ei ddysgu yn y Meithrin yn ystod Tymor yr Hydref. Ein thema yw STEM ti syniad?