limg (13K)
rimg (11K)

 

Annwyl Rieni,

 

I gefnogi’r disgyblion yn ystod y cyfnod ansicr yma mae mynediad gyda’r disgyblion i adnoddau PURPLEMASH a HWB trwy fewngofodi gyda’u manylion personol.

Gweler yr e-bost a ddonfonir atoch gyda rhestr o apiau defnyddiol, mae hefyd:

 

SUPERMOVERS https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers

- Fideos amrywiol i annog plant i symud a dysgu – rhai Cymraeg ar gael

 

SCRATCH https://scratch.mit.edu/

- Amrywiaeth o diwtorialau ar sut i godio

 

5 MINUTE MOVE https://youtu.be/d3LPrhI0v-w

- Cyfres o fideos gan Joe Wicks ‘The Body Coach’ i annog plant i gadw’n heini.

 

COSMIC KIDS YOGA https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

- Gweithgareddau ioga a meddwlgarwch i blant.

 

Mae’r daflen Yn ogystal â hyn, mae’r apiau / gwefannau isod ar gael i gefnogi sgiliau sylfaenol:

 • Gêm Sillafu Iaith Gyntaf (Atebol)

 • Gêm Brawddegau Iaith Gyntaf (Atebol)

 • Coolmath Games

 • Twinkl

 • https://www.topmarks.co.uk/maths-games/

 • Dyma restr o wefanau defnyddiol sydd am ddim ar hyn o bryd https://kidsactivitiesblog.com/135609/list-of-education-companies-offering-free-subscriptions

  Tric a Chlic

  Mae plant o’r oedran yma yn datblygu trwy dilyn trefn ac ail adrodd gwybodaeth yn ddyddiol. Rydym yn dilyn yr un drefn bob dydd ar gyfer ein gweithgareddau Tric a Chlic gan ddatblygu ymlaen trwy’r camau lliw pan mae’r plant yn hyderus gyda pob agwedd o’r cam cyntaf cyn symud ymlaen, mae hi’n allweddol i beidio brysio trwy’r camau neu bydd bylchau yn dechrau dod a mi fydd hyn yn cael effaith ar gynnydd eich plentyn yn y dyfodol. Dyma’r drefn yr ydym yn dilyn yn ein sesiynau ni, rwyf yn argymell i chi ddilyn yr un drefn os y dymunwch.

  Trefn y camau: (Rhaid cwblhau pob agwedd o’r cam cyn symud ymlaen i’r cam nesaf.)

 • Melyn

 • Glas

 • Gwyrdd

 • Pinc

 • Llwyd
 1. Mynd trwy bob lythyren er mwyn sicrhau eu bod yn adnabod y llythrennau, ymarfer ffurfio bob lythyren (bwysig eu bod yn dilyn y ffordd cywir.)
 2. Asio- Torri i lawr pob gair yn y cam ac yna’i blendio i ddarllen (m-a-m = mam)
 3. Adnabod- ydyn nhw’n adnabod y gair wrth olwg heb dorri’r gair i lythrennau.
 4. Rhannu- Dwedwch y gair i nhw, rhaid i nhw ei dorri i lawr i’r llythrennau ar wahan (chi’n dweud mam a nhw’n dweud m-a-m.)
 5. Sillafu- Chi’n dweud y gair iddynt a bydden nhw’n ysgrifennu’r gair.
 6. Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.
 7. Gallwch annog eich plentyn i ysgrifennu brawddegau, gall fod ar ffurf llyfrau Tric a Chlic, rydym yn defnyddio gwyrdd ar gyfer priflythrennau a coch ar gyfer atalnodi yn yr ysgol.

Gallwch greu gemau i helpu gyda hyn – mae llwyth o syniadau ar Pinterest os chwiliwch am ‘eyfs phonics’.

 

 Bydd eich plentyn yn buddio llawer drwy datlygu y sgiliau isod:

Tasgau Iaith:

Tasgau Maths:

 • Darllen yn ddyddiol, gall fod yn unrhywbeth.
 • Ysgrifennu brawddegau syml yn ddyddiol. Beth am gadw dyddiadur, ‘llyfr sgrap’, rhestr, amserlen o weithgareddau bob dydd, llythyron i aelodau o deulu/ffrindiau, ebost i athrawon ayb.
 • Ymarfer sillafu geiriau Tric a Chlic sydd yn eu bagiau darllen yn ogystal â geiriau allweddol yn ddyddiol (sydd wedi nodi isod.)
 • Ffurfio pob briflythrennau a llythrennau bach yn gywir gan ddilyn fformat Tric a Chlic (gallwch ddefnyddio’r app Tric a Chlic i’ch helpu os oes mynediad i hyn gennych chi.

 

 • Adnabod a defnyddio darnau arian.
 • Adio
 • Tynnu
 • Galw i gof rhif ‘un yn fwy’ ac ‘un yn llai’ o fewn 10.
 • Creu pictogram ar Purplemash.
 • Darllen ac ysgrifennu rhifau at 10, 20 neu pellach.
 • Dyblu a haneru rhifau at 20.
 • Cyfri fesul 2 i 20 a fesul 5 a 10 i 100.
 • Odrifau ac eilrifau hyd at 20.
 • Cyflwyno sut i ddefnyddio cloc analog a digidol i ddweud yr amser.
 • Calendr dyddiol / Trefn y dydd.
 • Coginio gan fesur cynhwysion.
 • Adrodd rhifau i 100 ymlaen ac yn ôl o fannau cychwynnol gwahanol.
 • Siapiau 2D a 3D.
 • Cyfri gwrthrychau
 • Cymharu rhifau a’u rhoi yn eu drefn.

 

 

Tasgau Creadigol a chorfforol:

Meddwlgarwch yn ddyddiol wrth wylio rhaglen ‘Shwshaswyn’

 

 

Nant yr Aber a Nant Caiach 30.03.20

Tasgau Llythrennedd

 

Tasgau Mathemateg

 

Tasgau Thema

 

 1. Yn ddyddiol- dilyn sesiwn Tric a Chlic (gweler llythyr cymorth cychwynnol sydd wedi ei ebostio i chi).
 2. Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.
 3. Gwylio rhaglenni Cyw Cymraeg

 

 

 

 

 

 

 

 1. Defnyddio darnau arian 1c, 2c, 5c, a 10c i dalu am eitemau
 2. Defnyddio gwahanol gyfuniadau o arian i dalu am eitemau hyd at 20c
 3. Canfod beth yw’r cyfanswm a rhoi newid o 10c

 

Syniadau

 

 • Chwarae siop- plant i dalu am eitemau neu chwarae rôl gofalwr siop
 • Bingo- cyfatebu darnau arian i’r gwerth cywir
 • Tynnu llun darnau arian a’u siapio/ lliwio yn gywir
 • Trefnu darnau arian o’r lleiaf i’r mwyaf (yn ôl gwerth)
 • Rhwbiadau arian

Trychfilod

 • Purple Mash- tasg paentio (gweler tudalen 2Do’s)
 • Ymchwilio tu allan i edrych am drychfilod a’u cynefinoedd
 • Ymchwilio i briodweddau trychfilod e.e. sawl coes sydd gan bry-copyn?
 • Chwarae mwdlyd- fedrwch chi greu cartref i’r trychfilod?

 

 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos