limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Derbyn - Nant Caiach

Athrawes: Mrs A Davies

Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth (siorts du a chrys-t gwyn mewn bag ymarfer corff i'w cadw yn yr ysgol am hanner tymor (nid oes angen esgidiau) - cofiwch labelu popeth)

Mae angen dŵr ar eich plant yn ddyddiol. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd.

 

O ble ges di'r ddawn? 


Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am (Cliciwch ar y linc):

PDFCYMRAEG.pdf


Dyma linc i waith cartref Tymor y Gwanwyn: 

Gwaith_Cartref_Gwanwyn_PDF_CYMRAEG.pdf