limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Derbyn - Nant Caiach

Athrawes: Miss R. Davies

Cynnorthwyydd: Miss C. Hewer / Miss N. Waters

 

Addysg Gorfforol : Dydd Iau (siorts du a chrys-t gwyn wedi’w labelu ac mewn bag,  i’w cadw yn yr ysgol am yr hanner tymor) Ni fydd angen cit tan Ionawr.

Gwaith Cartref : bydd grid gydag opsiynau Gwaith Cartref i ddewis ohono bob tymor.  Byddem wrth ein boddau yn gweld y gwaith yn dod i’r ysgol gyda’ch plentyn neu wedi ei drydaru  gyda #GCNYA

Ein thema y tymor yma ydy:

Y Peiriant Amser

Y plant fydd yn arwain y dysgu ac maent wedi cael cyfle i fwydo eu syniadau i fap meddwl grŵp / dosbarth.

 

Tedi Teithio  fydd yn cyflwyno ac ysbrydoli gwaith ar y canlynol:

 • Fi a fy nheulu.

 • Gorffennol / presennol / dyfodol.

 • Cartrefi dros y blynyddoedd.

 • Defnyddiau a’u priodweddau.

 • Y Tymhorau (Hydref a Gaeaf).

 •  Dathliadau gan gynnwys Y Cynhaeaf, Noson Tân Gwyllt, Nadolig.

 •  Dathlu’r Nadolig dros y blynyddoedd.

Gwaith Cartref – Tymor yr Hydref 2019 - Derbyn

Y tymor hwn ein thema yw Y Peiriant Amser. Hoffem i chi gymryd perchnogaeth o'ch gwaith cartref dros yr Hanner Tymor nesaf. Isod ceir tabl ble y gallwch chi ddewis tasgau. Dylech gwblhau un dasg iaith, un fathemateg ac un dasg cywaith yn ystod Hanner Tymor, gan gwblhau un dasg bob pythefnos.

Gallwch chi gwblhau mwy na thair tasg os dymunwch, ond rydym ond disgwyl i dair gael eu cyflwyno, gallwch chi hefyd ddefnyddio'r tab 'Gwaith Cartref' ar wefan yr ysgol os hoffech wneud unrhyw waith cartref sillafu neu fathemateg ychwanegol. 

Nant yr Aber: Trydarwch unrhyw luniau gyda #GwaithCartrefNYA

Nant Caiach: Trydarwch unrhyw luniau gyda #GwaithCartrefNC

*Cofiwch beidio trydaru enw eich plentyn gyda’r gwaith.

Iaith

Mathemateg

Cywaith 

 • Dewiswch gêm o becyn Cyswllt Cartref Tric a Chlic o’r wefan. 

 • Ysgrifenwch eich enw gan ddefnyddio dulliau gwahanol e.e. torri a gludo llythrennau, ffurfio yn y mwd, furfio mewn glitter, llythrennau sbwng yn y bath.
 • Ymarfer ffurfio rhifau gan ddilyn y ffurfiant cywir mewn amryw o gyfryngau e.e. paent, peniau ffelt, ewyn eillio a.y.b. 

 • Edrych am rifau yn yr amgylchfyd a chofnodi drwy luniau, gwaith ffurfio ayyb.

 • Torri rhifau allan o gylchgronnau/ papur newydd a’u gosod yn y drefn gywir.

 • Dod o hyd i siapau yn yr amgylchedd e.e. cylch- olwyn car. 

 • Creu pitsa siap wyneb. 

 • Creu coeden teulu.

 • Ewch ati i ymchwilio i hanes eich teulu. Pwy yw pwy?