limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Cwm Bedw (Blwyddyn 5)

Athrawon  - Mrs L.Griffiths a Mrs Morris

Addysg Gorfforol - Dydd Mercher

Prawf Sillafu - Dydd Gwener

Prawf Maths Mawr - Dydd Mercher

Llyfrau darllen - Cofiwch fynd a llyfr darllen adref bob nos a dychwelyd i’r ysgol bob bore.Rieni - byddem yn ddiolchgar petaech chi’n gallu nodi sylwad yn y llyfr cofnod darllen yn wythnosol.

Thema’r tymor - O ble ges di'r ddawn?

        

https://docs.google.com/presentation/d/1UsMKhdOmPjc6Jsz1oSWT6mnnxOndxcV1/edit?usp=sharing&ouid=116149743778451657352&rtpof=true&sd=true 


Gwaith Cartref

Dyma'r linc i'r daenlen gwaith cartref a'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un darn o waith cartref yn ystod y tymor cyntaf gan ein disgyblion, yn eu llyfrau gwaith cartref os yw'n bosib neu wedi'u rhannu gyda'r athrawon dosbarth arlein....

https://docs.google.com/document/d/1RjULGOLT63Dq5AuCQFG1aRInfm7eDP7v/edit?usp=sharing&ouid=116149743778451657352&rtpof=true&sd=true

Dyddiadau - 24.1.22        07.02.22         28.02.22        14.03.22        28.03.22        04.04.22  

Gallwch drydaru lluniau yn ogystal. Cofiwch, mae wastad croeso i’r disgyblion gwblhau mwy nag un tasg bob pythefnos os y dymunwch. 

Gemau ar y we

Gem talgrynnu - http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=DartboardRoundingv2

Gem gwerth lle -http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/fruit_shoot_place_value.htm

Gem x10 x100 x1000 https://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=bingotimesordivide

Gem x10 a x100

https://www.studyzone.tv/game82-codee4ebd078acd1954909125609bafa7350

Gem trefnu degolion - http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks2_activities/maths/decimals.shtml

Gem trefnu degolion - http://www.softschools.com/math/ordering_numbers/ordering_decimals/

Powerpoint - Writing an informal letter -   https://www.dropbox.com/sh/xoqbta8px7tyi10/AACPRmuoMCYPQEKbII04SvUfa?dl=0

Powerpoint - 3 dull gwahanol o adio - dosrannu, llinell rhif a cholofnau    https://www.dropbox.com/s/cgc52p1k68z0hcn/Dewis_dull_adio.ppt?dl=0

Diolch am eich cydweithrediad.