limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Cwm Bedw (Blwyddyn 5)

Athrawon - Mrs L.Griffiths a Mrs L.Morris

Addysg Gorfforol - Dydd Mercher 

Prawf sillafu - Dydd Mercher

Llyfrau darllen - cofiwch fynd a llyfr darllen adref bob nos a'i ddychwelyd i'r ysgol bob bore.

Google Classroom - Gwaith - akgcp7b      Hwyl a sbri - ejh3dts

Os am wybodaeth sut i ddefnyddio Google Classroom, cliciwch yma ..

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1834/parents_guide_to_google_classroom_1.pdf

 

Thema'r tymor yma - Drws Dychymyg

 

 

   Gwaith Cartref – Tymor yr Hydref 2020

Dyma wybodaeth am waith cartref eich plentyn ar gyfer yr hanner tymor yma. Ein thema y tymor yma yw
Drws Dychymyg' Disgwylir i’r disgyblion gwblhau o leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r golofn mathemateg, iaith neu gywaith.

Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un ddarn o waith cartref yn ystod yr hanner tymor cyntfa gan ein disgyblion, trwy Google Drive os yn bosib. Gallwch drydaru lluniau yn ogystal.

02 / 10 / 2020                  16 / 10 / 2020                          06 / 11 / 2020

Diolch,
Mrs Griffiths

Cliciwch ar y linc yma i lawrlwytho y daflen gwaith cartref. Gwaith_Cartref_Drws_Dychymyg.docx

Dyma daflen gwaith cartref tan y Nadolig. Dyddiadau cyflwyo'r gwaith - 20.11.20, 04.12.20 a 18.12.20

Gwaith_Cartref_Drws_Dychymyg_Tachwedd_Rhagfyr_2020.docx

 

Gemau ar y we

Gem talgrynnu - http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=DartboardRoundingv2

Gem gwerth lle -http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/fruit_shoot_place_value.htm

Gem x10 x100 x1,000

Gem x10 a x100

Gem trefnu degolion - http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks2_activities/maths/decimals.shtml

Gem trefnu degolion - http://www.softschools.com/math/ordering_numbers/ordering_decimals/

Powerpoint - writing an informal letter

Powerpoint - 3 dull gwahanol o adio - dosrannu, llinell rhif a cholofnau

 Diolch am eich cydweithrediad,

Mrs Griffiths 

 

Gwyl y baban.mp3