limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Cwm Bedw (Blwyddyn 5)

Athrawon  - Mrs L.Griffiths a Mrs Morris

Addysg Gorfforol - Dydd Mercher

Prawf Sillafu - Dydd Mercher

Prawf Maths Mawr - Dydd Mercher

Llyfrau darllen - Cofiwch fynd a llyfr darllen adref bob nos a dychwelyd i’r ysgol bob bore.Rieni - byddem yn ddiolchgar petaech chi’n gallu nodi sylwad yn y llyfr cofnod darllen yn wythnosol.

Thema’r tymor - STEM ti syniad?


Ein thema y tymor yma yw STEM ti syniad? Yn ystod y tymor, byddwn yn dysgu am F1 a’r Ail Ryfel Byd. 


Gwaith Cartref

Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un darn o waith cartref yn ystod yr hanner tymor cyntaf gan ein disgyblion, yn eu llyfrau gwaith cartref os yw'n bosib neu wedi'u rhannu gyda'r athrawon dosbarth arlein. Gallwch drydaru lluniau yn ogystal. Cofiwch, mae wastad croeso i’r disgyblion gwblhau mwy nag un tasg bob pythefnos os y dymunwch. 

04 / 10 / 2021                  18 / 10 / 2021                          01 / 11 / 2021

Cliciwch ar y linc yma i lawrlwytho y daflen gwaith cartref gwaith Fformwla 1. 

https://docs.google.com/document/d/1TPtNFMeRcw98Mg4pYyimR184w6P5VbP2OWtPCDNym0Q/copy 

Ar ol hanner tymor, byddwn yn ffocysu ar yr Ail Ryfel Byd, a’r dyddiadau i gyflawni gwaith cartref fydd 

16/11/21              29/11/21              13/12/21       

Cliciwch ar y linc yma i lawrlwytho y daflen gwaith cartref gwaith yr Ail Rhyfel Byd.

https://docs.google.com/document/d/1G8rjqxvphBoP6NLz-xCYWtD3e1RdqA2I/copy 


Os ydych am fwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio Google Classroom, cliciwch yma. 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1834/parents_guide_to_google_classroom_1.p 


Gemau ar y we

Gem talgrynnu - http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=DartboardRoundingv2

Gem gwerth lle -http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/fruit_shoot_place_value.htm

Gem x10 x100 x1000 https://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=bingotimesordivide

Gem x10 a x100

https://www.studyzone.tv/game82-codee4ebd078acd1954909125609bafa7350

Gem trefnu degolion - http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks2_activities/maths/decimals.shtml

Gem trefnu degolion - http://www.softschools.com/math/ordering_numbers/ordering_decimals/

Powerpoint - Writing an informal letter -   https://www.dropbox.com/sh/xoqbta8px7tyi10/AACPRmuoMCYPQEKbII04SvUfa?dl=0

Powerpoint - 3 dull gwahanol o adio - dosrannu, llinell rhif a cholofnau    https://www.dropbox.com/s/cgc52p1k68z0hcn/Dewis_dull_adio.ppt?dl=0

Diolch am eich cydweithrediad.