limg (13K)
rimg (11K)

 

Croeso i ddosbarth Nant Cwm Ceffyl

Tymor yr Haf 2021

Mrs Jones a Miss Williams

 

Gwybodaeth Gyffredinol

Bydd Gwersi ymarfer corff ar Ddydd Gwener – Bydd angen dod a siorts du a chrys-t gwyn a treiners. . A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob eitem a bod eu gwisg mewn bag wedi’i labeli?

Bydd angen dod a llyfrau darllen a llyfr cofnod yn ôl i’r ysgol ar ddydd Llun gan ein bod ni’n darllen yn ddyddiol gyda’ch plentyn.

 

Ein thema y Tymor yma ydy

Ein Byd Rhyfeddol

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac y mae’n dysgu’r plant am gylchred bywyd planhigion, yr amodau angenrheidiol ar gyfer tyfiant ac enwau rhannau o’r planhigion. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu ysgrifennu adroddiadau syml ac yn dysgu sgiliau ychwanegol megis ysgrifennu brawddegau, labelu a chofnodi syniadau a phrofiadau uniongyrchol. Yn y rhan Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy ddatblygu ardal o dir yr ysgol.

 Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

• Enwau rhannau o blanhigion a sut maen nhw’n tyfu;

• Bod angen gwahanol leoedd ar wahanol blanhigion i dyfu yng ngwahanol rannau o’r byd;

• Sut i gyflawni profion teg a gwneud mesurau cywir;

• Sut i ddarganfod gwybodaeth o wahanol ffynonellau;

• Sut i ysgrifennu adroddiad a chyflwyno gwybodaeth, gan gynnwys darluniadau a ffotograffau;

• Sut mae artistiaid yn darlunio planhigion, sut caiff planhigion eu cynrychioli mewn celf a sut i wneud darluniadau arsylwadol o blanhigion;

• Sut i weithio fel tîm.

•Sut i edrych ar ol ein Byd/Amgylchfyd

 

Gwaith Cartref

Gall y disgyblion gwblhau o leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r tasgau mathemateg,iaith neu thema a osodwyd yn J2E. Mae creoso iddynt lanlwytho eu gwaith i J2E neu ei chyflwyno i'r dosbarth. Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un darn o waith cartref gan ein disgyblion.

07/05/21

21/05/21

11/06/21

Diolch