limg (13K)
rimg (11K)

 

Croeso i ddosbarth Nant Cwm Ceffyl

Tymor yr Haf 2019

Miss Toms a Miss Venables

 

Gwybodaeth Gyffredinol

Bydd Gwersi ymarfer corff ar Ddydd Mawrth – Bydd angen dod a siorts du a chrys-t gwyn. Gall y plant adael y wisg yma yn y cyntedd tan hanner tymor. A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob eitem a bod eu gwisg mewn bag wedi’i labeli?

Bydd angen dod a llyfrau darllen a llyfr cofnod yn ôl i’r ysgol ar ddydd Llun gan ein bod ni’n darllen yn ddyddiol gyda’ch plentyn.

 

Tyfu Pethau

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac y mae’n dysgu’r plant am gylchred bywyd planhigion, yr amodau angenrheidiol ar gyfer tyfiant ac enwau rhannau o’r planhigion. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu ysgrifennu adroddiadau syml ac yn dysgu sgiliau ychwanegol megis ysgrifennu brawddegau, labelu a chofnodi syniadau a phrofiadau uniongyrchol. Yn y rhan Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy ddatblygu ardal o dir yr ysgol.

 Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

• Enwau rhannau o blanhigion a sut maen nhw’n tyfu;

• Bod angen gwahanol leoedd ar wahanol blanhigion i dyfu yng ngwahanol rannau o’r byd;

• Sut i gyflawni profion teg a gwneud mesurau cywir;

• Sut i ddarganfod gwybodaeth o wahanol ffynonellau;

• Sut i ysgrifennu adroddiad a chyflwyno gwybodaeth, gan gynnwys darluniadau a ffotograffau;

• Sut mae artistiaid yn darlunio planhigion, sut caiff planhigion eu cynrychioli mewn celf a sut i wneud darluniadau arsylwadol o blanhigion;

• Sut i weithio fel tîm.

 

Cuddfannau a Dant y Llew

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau coedwig a gwyddoniaeth sy’n dysgu’r plant am blanhigion, blodau, coed a chreaduriaid y deuir o hyd iddynt mewn cynefin coedwig. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd plant yn dysgu sut i ysgrifennu adroddiadau syml am eu profiadau personol a datblygu sgiliau ychwanegol mewn esbonio, gwybodaeth ac ysgrifennu stori.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

• Am gynefin coedwig a beth sy’n byw ac yn tyfu yno;

• Defnyddio sgiliau gwyddonol a mathemategol i arsylwi, cofnodi a chyflwyno gwybodaeth;

• Sut i ofalu am gynefin coedwig;

• Sut i ddefnyddio sgiliau dylunio a thechnoleg i wneud adeileddau a pharatoi bwyd;

• Gweithio fel rhan o dîm;

• Datblygu eu sgiliau TGCh ac ysgrifennu;

• Am gynaladwyedd;

• Sut i ysgrifennu adroddiadau ac esboniadau syml