limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i ddosbarth Nant Cwm Ceffyl

Miss Toms a Mrs Evans

Gwybodaeth Gyffredinol

Bydd gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth – Bydd angen dod a siorts du a chrys-t gwyn. Gall y plant adael y wisg yma yn y cyntedd tan hanner tymor. A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob eitem.

Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 2, er mwyn galluogi iddynt wneud hyn a wnewch chi sicrhau  bod enw wich plentyn ar bob dim.

Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol.

Bydd angen dod a llyfrau darllen a llyfr cofnod yn ôl i’r ysgol ar ddydd Llun gan ein bod ni’n darllen yn ddyddiol gyda’ch plentyn.

Ein thema ar gyfer tymor yr Hydref yw

ABRACADABRA

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddylunio a thechnoleg ac y mae’n dysgu’r plant sut i wneud cardiau a llyfrau gan ddefnyddio mecanweithiau syml ac ystod o wahanol ddeunyddiau. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu ac ailddweud storïau tylwyth teg traddodiadol. Byddwn yn canolbwyntio ar straeon Rala Rwdins yn bennaf, ac yn dysgu sgiliau ychwanegol sy’n cynnwys defnyddio berfau a rhagenwau yn eu gwaith ysgrifenedig eu hunain. Bydd cyfle gyda’r plant i gymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy ddylunio, cynhyrchu ac ysgrifennu. Bydd ganddynt gyfle i ymchwilio ac arbrofi yn yr ardal chwarae rôl; Ogof Tan Domen.

 Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

  • Sut i ddisgrifio a dewis deunyddiau priodol ar gyfer y dasg;
  • Sut i wneud uniadau, rhannau symudol a mecanweithiau;
  • Sut i ddylunio cynnyrch sy’n addas ar gyfer y defnyddiwr;
  • Sut i ysgrifennu gwahoddiad ffurfiol;
  • Sut i ailddweud a dilyniannu stori dylwyth teg draddodiadol;
  • Sut i lawrlwytho ffotograffau digidol a defnyddio e-bost