limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i Nant Cwm Ceffyl!

Gwanwyn 2022

Trosolwg Thema: O ble ges ti'r ddawn?

https://docs.google.com/document/d/1tzubAXl7eEAEFEu2f6y2h3INqXfkjC6yxeaFquZrUvI/edit?usp=sharing

Iaith

Mathemateg 

Thema 

Creu llythyr diolch i Sion Corn am eich anrhegion Nadolig. 


Write a thank you letter to Santa for all your Christmas presents. 

Creu amserlen o’ch diwrnod gan nodi’r amser ar gloc analog a digidol. 


Create a timetable of your day by using a digital and analogue clock. 

Creu model 3D o Mr Urdd.


Create a 3D model of Mr Urdd.

Creu rysait ar gyfer eich Pice ar y maen/cawl. Gan cynnwys y camau byddwch yn defnyddio, a’r cynhwysion. 


Create a recipe for your Welshcakes/cawl. Remember to include the steps you will be using to create it and the ingredients you will be using. 

Ewch i’r siop i brynnu cynhwysion ar gyfer Pice ar y maen/cawl. Tynnwch llun o’r cynhwysion rydych chi wedi prynnu gan dangos pa ddarnau o arian rydych chi wedi defnyddio. 


Go to the shop to buy ingredients to make Welshcakes/cawl. Draw a picture of the ingredients and the coins you have used to pay for them. 

Creu poster o’ch hoff anifail o’r jyngl sy’n cynnwys gwybodaeth.


Create a poster of your favourite animal from the jungle which includes information. 

Creu ffeil o ffeithiau rhywun enwog o Gymru e.e. Chwaraewyr enwog, byd pop, teledu


Create a fact file about someone famous from Wales e.g sporting player, singer, actor/actress.

Coginiwch y cynhwysion er mwyn creu Pice ar y maen/cawl a phwyswch y cynhwysion ar glorian. 


Cook the ingredients you have bought to make Welshcakes/cawl. Use a weighing scales to weigh them out before starting to cook. 

Creu map o Gymru, gan labeli Caerdydd, Caerffili, a rhywle arall rydych chi wedi bod/eisiau mynd ar eich wyliau.


Create a map of Wales, and labeling Cardiff, Caerphilly and somewhere you have been/want to go on your holiday.

Dyddiadau cyflwyno:

  • 24.01.22

  • 07.02.22

  • 28.02.22

  • 14.03.22

  • 28.03.22

  • 04.04.22