limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Cwm Ifor

 

Plant y Chwyldro

 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn dysgu plant am y cyfnod Fictoraidd gan gynnwys bywydau’r cyfoethog a’r tlawd a newidiadau cymdeithasol a moesol pwysig eraill yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu adroddiadau papur newydd ac eraill ar thema hanesyddol a dysgu sgiliau ychwanegol wrth ysgrifennu’n esboniadol.

 

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu:

 

• Am y cyfnod Fictoraidd;

 

• Am faterion cymdeithasol, moesol a thechnolegol y cyfnod;

 

• Am bobl bwysig y cyfnod gan gynnwys y rheiny gafodd ddylanwad ac a achosodd newidiadau;

 

• Sut i ysgrifennu ystod o adroddiadau;

 

• Am y gwahaniaethau rhwng plentyndod heddiw a’r cyfnod Fictoraidd.

Y Synhwyrau

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn dysgu plant am olau a sain a sut mae’r rhain yn teithio. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu cerddi ar y thema golau a sain a dysgu sgiliau ychwanegol mewn cofnodi gwyddonol ac ysgrifennu esboniadol.

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu:

• Sut mae sain yn teithio a sut y gellir gwneud synau’n uwch neu’n dawelach;

• Sut mae clustiau a llygaid yn gweithio ac enwau gwahanol rannau’r glust a’r llygad;

• Sut y ffurfir cysgodion a sut mae’r rhain yn newid yn ôl safle’r haul;

• Am bobl a dyfeiswyr pwysig sydd wedi hybu technoleg golau a sain;

• Sut mae absenoldeb golwg a chlyw yn effeithio ar fywyd pob dydd pobl;

• Sut i ddefnyddio golau a sain yn greadigol mewn celf, cerddoriaeth a chyfrwng creadigol eraill megis ffotograffiaeth;

• Sut i ysgrifennu cerddi ar thema.

Gwybodaeth pellach:

Gwersi Addysg Gorfforol:- Dydd Mawrth a Dydd Gwener

Gwaith Cartref:- Dydd Iau i’w ddychwelyd ar Ddydd Mawrth.

 Llyfrau Darllen:- Yn ddyddiol.

 Ymweliad Addysgol: Big Pit a St Fagans (dyddiad i'w gadarnhau)