limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Cwm Ifor 

Blwyddyn 4

Tymor yr Hydref 2018

 

Athrawes : Mrs Griffiths

Gwersi Addysg Gorfforol - Dydd Mawrth

Gwaith Cartref - Bydd tasg gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu bob dydd Iau a disgwylir i'r plant ei ddychwelyd erbyn dydd Llun os gwelwch yn dda. Os oes rheswm penodol pam nad yw'r gwaith cartref wedi ei gwblhau, gofynnwn yn garedig am esboniad mewn llythyr.

Llyfrau darllen - Fe fydd llyfr darllen yn cael ei anfon adref yn wythnosol (Cymraeg a Saesneg am yn ail wythnos.) Fe fyddwn yn newid y llyfrau yn ystod yr wythnos, felly fe fydd disgwyl i'ch plentyn ddod a'u llyfr i'r ysgol bob dydd os gwelwch yn dda.

Thema – Y Celtiaid

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn dysgu plant am Geltiaid yr Oes Haearn o c. c. 600 CC - 50 OC a sut dros y 500 mlynedd fwy neu lai yn arwain i fyny at y goresgyniad Rhufeinig cyntaf y sefydlodd y diwylliant Celtaidd ei hun trwy Gymru. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn darllen, ail adrodd ac ysgrifennu mythau a chwedlau Celtaidd ac yn creu rhai eu hunain yn arddull y storïwyr Celtaidd. Mae plant hefyd yn dysgu’r sgiliau ychwanegol o gofnodi ac ailadrodd gwybodaeth hanesyddol gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau ffynhonnell hanesyddol.

Yn y Cam Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy gynllunio a threfnu seremoni Derwydd Celtaidd i benderfynu ar bennaeth nesaf y pentref.

Yn y Prosiect hwn bydd y plant yn dysgu …

  • Am drefn gronolegol hanes Celtaidd gan gynnwys digwyddiadau arwyddocaol a ffigurau hanesyddol;
  • Am fywyd bob dydd y Celtiaid gan gynnwys agweddau pwysig o’u bywydau gan gynnwys rhyfel, ffermio, cartrefi a rôl menywod a phlant;
  • Am werthoedd a chredoau’r Celtiaid gan gynnwys rolau’r Derwyddon, y Duwiau a’r Duwiesau;
  • Am nodweddion mythau a chwedlau a sut i ysgrifennu un eu hunain;
  • Sut i ddefnyddio ystod o ddeunydd ffynhonnell hanesyddol ar gyfer ymholiadau;
  • AmrôlcrefftwyrCeltaiddaphwysigrwyddpatrwmynydiwylliant Celtaidd;
  • Sutiddefnyddiosiâp,patrwmachymesureddmewnmathemateg a chelf a dylunio.


SILLAFU - SET A - Wythnosau 1-6

Set A 1


SILLAFU - SET B - Wythnosau 1-6

Set B 1