limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Cwm Parc 

Addysg Gorfforol - Dydd Iau

Trip - Castell Caerdydd i ddysgu am yr Ail Ryfel Byd      17/9/18

Y Blits

Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw "Y Blits." Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes, ac yn dysgu plant am yr Ail Ryfel Byd gan gynnwys dealltwriaeth am y rhesymau dros y ryfel, yr effaith ar fywyd bob dydd pobl gan gynnwys plant ac am unigolion pwysig yn y cyfnod. Bydd plant hefyd yn dysgu am arwyddocad Blits Abertawe a'i effaith cymdeithasol a dynol. 

Cymraeg - Byddwn yn astudio y nofel 'Fy Hanes i Blits, Dyddiadur Edie Benson', addasiad gan Eigra Lewis Roberts. Bydd sillafu, atalnodi, gwella ac ymestyn brawddegau, yn ogystal ac ysgrifennu mewn amryw o genres gwahanol e.e. ymson a barddoniaeth. 

Saesneg - Byddwn yn astudio y stori fer 'Rose Blanche' gan Ian McEwan. Bydd sillafu, atalnodi, gwella ac ymestyn brawddegau, yn ogystal ac ysgrifennu mewn amryw o genres gwahanol e.e.dyddiadur.

Gwyddoniaeth - Ymchwiliad parasiwt. 

Darllen - Byddwn yn darllen Cymreg a Saesneg yn bythefnosol yn canolbwyntio ar fagu rhuglder a sgiliau darllen a deall a mynegi barn gan roi rhesymau. 

Mathemateg - Gwerth lle,Gwaith rhif y 4 gweithred ( + - x a ÷)  Datrys problemau geiriol, gwaith rhesymu, dehongli data.

Gemau

Talgrynnu  - http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=DartboardRoundingv2

Gwerth Lle  -http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/fruit_shoot_place_value.htm

Synau Ail Ryfel Byd: 

http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/topics/primary/history/second_world_war.shtml

 

 

Arandora Star - http://www.youtube.com/watch?v=Szg_MoGShNk 

http://www.youtube.com/watch?v=tVcx-7k3Lo8&list=PL4A9FDF6D083256DD

Diolch, Mrs C.Evans Lugg, Mr G Hughes, Mr A Jones