limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i Nant Cwm Sarn

Miss C Toms a Mrs R James

 

Trosolwg y Thema

Ein thema ni yw 'O ble ges di'r ddawn?' 

https://drive.google.com/file/d/1qM9MKHpN1i-dqtpOTlcaFTzpFizTVbRg/view?usp=sharing

Gwybodaeth Gyffredinol

Bydd gwersi  Ymarfer Corf far Ddydd Gwener a bydd angen i'r plant ddod â siorts du a chrysau-t gwyn. Bydd y plant yn dod â'u cit adref ar ddiwedd pob hanner tymor. Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 1 felly er mwyn eu helpu, sicrhewch fod pob dilledyn wedi'i labelu.

Gwaith Cartref

Atodaf wybodaeth am waith cartref eich plentyn ar gyfer yr tymor nesaf.  Ein thema y tymor yma yw- 'O ble ges di'r ddawn?'.

Gall ddisgyblion cwblhau o'leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r golofn mathemateg, iaith neu gywaith.

Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un ddarn o waith cartref gan ein disgyblion. Mae'r tasg wedi'i osod fel 'Homework' ar J2E.

24.01.22

07.02.22

28.02.22

14.03.22

28.03.22

04.04.22

Diolch,

Staff Blwyddyn 1. 

 

 

Iaith

Maths

Cywaith

1

Creu poster ac ysgrifennwch ffeithiau am dy hoff seren dalentog e.e enwogion o ffilm/teledu, byd pop neu chwareon. 

Defnyddio darnau arian 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c a £1 i brynu eitemau o’r siop.

Dangoswch eich dawn i’ch teulu (jyglo, canu, dawnsio, gymnasteg, darllen, peintio ac ati). Cofiwch i drydau llun neu fideo!

2

Gweud gwaith ymchwil i fewn i bobl talentog/enwog o Gymru.

Chwiliwch am siapiau 2d a 3d yn eich ty. Cofwich i dynnu llun.

Creu gem cardiau snap perfformwyr syrcas.

3

Dylunio tocyn ar gyfer y syrcas.

Creu poster bondiau 10. 1 + 9 =10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10 ayyb 

Creu model 3D anifail y syrcas.