limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i Nant Cwm Parc

Gwanwyn 2018 - Y Galon Waedlyd

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn annog y plant i ystyried eu hiechyd a’r corff. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd plant yn ysgrifennu ymson ac esboniad  yn y Gymraeg, ac yn y Saesneg disgrifiad a chofiant/hunangofiant. Yn ogystal â hyn bydd ein gwaith Gwyddoniaeth yn ffocysu ar y corf a’r galon. Bydd ein thema yn para am dymor cyfan hyd at y Pasg.

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu.

Yn Gymraeg mi fydden yn astudio nifer o ymsonau gan blant ac oedolion.

Yn Saesneg mi fydden yn astudio ‘Pig Heart Boy’ gan Malorie Blackman a disgrifiadau amrywiol.

Byddent yn ysgrifennu mewn amrywiaeth o ffurfiau, h.y. ymson, esboniad, disgrifiad ac hunan gofiant.

Bydd cyfleoedd llafar yn gwneud yn siwr fod y plant yn profi amrywiaeth o symbyliadau a syniadau, testunau gweledol, clywedol, electronig,  ac ysgrifenedig, er mwyn ysgogi gwaith. Byddent yn gweithio yn unigol, fesul pâr, mewn grwpiau ac fel aelod o ddosbarth.

Bydd cyfleoedd iddynt  ddatblygu fel darllenwyr brwdfrydig, annibynnol a  myfyrgar yn ystod yr wythnos.

Mathemateg

Bydden yn cadarnhau dealltwriaeth o’r pedwar dull cyfrifo wrth ddatrys amrywiaeth o broblemau yn ymwneud a pherimedr ac arwynebedd, pwyso a mesur, amser, ffracsiynau, canrannau, cymhareb ac arian.  Mi fydden yn defnyddio dull adio i gyfrifo perimedr a dull lluosi wrth gyfrifo arwynebedd. Mi fydden yn defnyddio sgiliau adio a thynnu wrth bwyso, mesur a thrin arian ac amser.  Mi fydden yn lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 er mwyn cyfnewid unedau o fesur ac  yn parhau i ddatblygu sgiliau cyfrifianellau.  

Mi fydden yn defnyddio technoleg i atgyfnerthu dealltwriaeth ar draws y cwricwlwm gan ddefnyddio sgiliau'r fframwaith cymhwysedd digidol. Yn ogystal â hyn mi fydden yn codi ymwybyddiaeth y plant o'r Siarter Iaith trwy weithgareddau ar lawr y dosbarth a thu hwnt.

 

Diolch am eich cydweithrediad,

Mrs C Evans Lugg, Mr A Hill, Mr G L Hughes