limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Nant Cwm Parc

 

Ein thema ni y tymor hwn yw: 

'Ein Byd Rhyffeddol' 

Understanding Is Love (and the World Needs More Love) - Tiny Buddha

Thema'r clwstwr y tymor hwn yw 'Ein Byd Rhyfeddol'. Gan fod y thema hon yn cynnig llawer o wahanol gyfleoedd, rydyn ni wedi penderfynu rhannu'r pwnc mewn i is-thema. Yn ystod tymor olaf y plant yn yr ysgol, rydym yn bwriadu astudio'r canlynol:

  • Y Planedau a'r System Solar 

  • Gwledydd a Chefndiroedd 

  • Y Lleuad a'r Tymhorau

  • Y Corff

  • Gemau'r Olympiadd 

Credwn fod hyn yn rhoi digon o gyfle i'r disgyblion ddatblygu eu sgiliau o fewn y chwe maes dysgu allweddol.

Yn ogystal, byddwn yn datblygu ein sgiliau cyflwyno wrth baratoi a chyflwyno cyflwyniadau unigol yn Gymraeg gyda'r ffocws ar wlad o'u dewis.

Byddwn hefyd yn ysgrifennu stori ar gyfer seremoni cadeirio Eisteddfod (Cymraeg) a gwaith ffeithiol (Saesneg) yn seiliedig ar ein thema a'n digwyddiadau newyddion.

Mathemateg - Canolbwyntio ar fesurau. E.e. Arwynebedd, Perimedr, Cyfrol, Mesurau Trosi, Arian ac Amser.

Gwyddoniaeth - Byddwn yn ymchwilio i'r planedau a'r gofod yn ogystal â'r corff e.e. Y galon.

Gwaith Cartref - Dilynwch y ddolen isod i gael mynediad i'r grid gwaith cartref:

https://docs.google.com/document/d/1wjloehbgt2y5WVSdENrERxhrXbDvbgHoXYrjvrpk27o/edit?usp=sharing


Sillafu - Mae pob disgybl wedi cael copi o sillafiadau Blwyddyn 6 ar gyfer tymor yr Haf. Prawf sillafu bob yn ail ddydd Gwener gyda Mrs Brown / Mr Hughes.

Trip - I'w gadarnhau

Addysg Gorfforol - Bob dydd Iau - Sicrhewch fod eich plentyn yn cofio cit yn wythnosol ac yn gwisgo esgidiau priodol, os gwelwch yn dda..

** Rydym yn croesawu arbenigedd gan deuluoedd dysgwyr i gyfoethogi'r dysgu trwy arwain neu drefnu gweithgareddau / gweithdai ysgol. **