limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Cwm Parc (Blwyddyn 6)

Athro - Mr Jones

Thema - Y Drws Dychymyg!

Gate imagination of the door Oil Painting picture By Number Digital Picture  Coloring by hand Unique room Gift Home Decoration| | - AliExpress 

Mathemateg a Rhifedd: 

Bydden yn cadarnhau dealltwriaeth o werth lle, yn datrys problemau, casglu a dehongli data, y calender, amser.  Mi fydden yn lluosi a rhannu efo 10, 100 a 1,000 ac yn talgrynnu rhifau i’r 10, 100 a 1,000 agosaf.  Mi fydden yn datblygu sgiliau cyfrifiannellau.  Mi fydden yn defnyddio’r bedair weithred i ateb cwestiynau mathemategol bywyd go iawn.

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: 

Gweithgareddau i ddatblygu sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu yn deillio o'r storiau canlynol  a llais y plant. 

Llyfr Cymraeg : Danny Pencampwr Y Byd gan Roald Dahl

Llyfr Saesneg : The Lion, The Witch And The Wardrobe gan C.S.Lewis

Gwyddoniaeth a Thechnoleg :

Grymoedd a Mudiant & Adweithiau Cemegol 

Ymchwiliad : Llethr

Celfyddydau Mynegiannol :

Gwaith creadigol ac ymarferol yn deillio o'r storiau uchod (a llais y plant!)

Iechyd a Lles : 

Addysg Gorffrol :Trawsgwlad a Gemau

Lles : Lles meddyliol a chorfforol (yn ystod cyfnod hunan-ynysu) / Peryglon cyffuriau (gan gynnwys ysmygu).

Addysg Gorfforol -

Dydd Iau

Prawf sillafu -

Dydd Mawrth

Llyfrau darllen -

Cofiwch fynd a llyfr darllen adref bob nos a'i ddychwelyd i'r ysgol bob bore.

Gwaith Cartref: 

https://docs.google.com/document/d/1BntitH7khW5fZwJFgQKEihTIgIZNNb21DrIpZKGJsNo/edit?usp=sharing