limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i  Nant Gwaun y Bara

Tymor yr Haf 2021

 

Ein Byd Rhyfeddol


Thema

Ein thema y tymor hwn ydy 'Ein Byd Rhyfedol'. Byddwn yn canolbwyntio ar gyfandiroedd De America (ac ardal Patagonia yn enwedig) ac Affrica ar ol hanner tymor. 

Linc i'n siart thema: 

https://docs.google.com/presentation/d/15l4CLZ4AAU5fdNivbYqTkkrLfVYlvdvc1ocYW8vM7KQ/edit#slide=id.gd3792a7822_0_0

 Gwaith Cartref

Gall y disgyblion gwblhau o leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r golofn mathemateg, iaith neu gywaith.

Mae croeso iddynt lanlwytho'u gwaith i Google Classroom neu ei gyflwyno i'r dosbarth.

Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un darn o waith cartref gan ein disgyblion:

 

07  / 05 / 2021

21 / 05 / 2021

11 / 06 / 2021

Diolch.

https://docs.google.com/document/d/1-Mtv8FeBfcMF7JwI7V5xlgU_5UjM18KFkFk4tzYG6kQ/edit