limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i ddosbrath Nant Gwyddon

Miss Millard a Miss Williams

Gwybodaeth Gyffredinol

Bydd Gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth – Bydd angen dod a siorts du a chrys-t gwyn. Gall y plant adael y wisg yma yn y cyntedd tan hanner tymor. A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob eitem.

Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 2, er mwyn galluogi iddynt wneud hyn a wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob dim.

Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol.

Bydd angen dod a llyfrau darllen a llyfr cofnod yn ôl i’r ysgol ar ddydd Llun gan ein bod ni’n darllen yn ddyddiol gyda’ch plentyn.

 ABRACADABRA

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddylunio a thechnoleg ac y mae’n dysgu’r plant sut i wneud cardiau a llyfrau gan ddefnyddio mecanweithiau syml ac ystod o wahanol ddeunyddiau. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu ac ailddweud storïau tylwyth teg traddodiadol. Byddwn yn canolbwyntio ar straeon Rala Rwdins yn bennaf, ac yn dysgu sgiliau ychwanegol sy’n cynnwys defnyddio berfau a rhagenwau yn eu gwaith ysgrifenedig eu hunain. Bydd cyfle gyda’r plant i gymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy ddylunio, cynhyrchu ac ysgrifennu. Bydd ganddynt gyfle i ymchwilio ac arbrofi yn yr ardal chwarae rôl; Ogof Tan Domen.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

 

  • Sut i ddisgrifio a dewis deunyddiau priodol ar gyfer y dasg;
  • Sut i wneud uniadau, rhannau symudol a mecanweithiau;
  • Sut i ddylunio cynnyrch sy’n addas ar gyfer y defnyddiwr;
  • Sut i ysgrifennu gwahoddiad ffurfiol;
  • Sut i ailddweud a dilyniannu stori dylwyth teg draddodiadol;
  • Sut i lawrlwytho ffotograffau digidol a defnyddio e-bost