limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant y Calch

Dyma fraslun o'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod Tymor yr Haf.

 

Am y pythefnos cyntaf byddwn yn parhau gyda'r thema Pencampwyr.

Profion Cenedlaethol- Mai 2ail hyd at y 9fed.

AR OL Y PROFION BYDDWN YN DECHRAU THEMA NEWYDD,SEF .....

 Peiriant Sgrech.

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac y mae’n dysgu’r plant am ystod o rymoedd gan gynnwys disgyrchiant. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd plant yn ysgrifennu stori ar y thema ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth ysgrifennu esboniadau a recordio archwiliadau gwyddonol.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:
Am ystod o wahanol rymoedd gan gynnwys disgyrchiant
Sut i wneud profion ac archwiliadau teg ;
Am ystod o fecanweithiau gan gynnwys pwlïau a chamiau;
Am nodweddion gwahanol ddeunyddiau a sut i’w cyfuno i’w gwneud hwy’n gryfach;
Sut i ddefnyddio TGCh ac adnoddau amlgyfrwng i greu cyflwyniad.

Yn ogystal a’r uchod, byddwn wrth reswm yn dysgu mathemateg yn ddyddiol trwy wersi penodol a thrwy ein thema. Byddwn yn dysgu am werth lle; siap a gofod; data, cyfrifo a datrys problemau.

Gwybodaeth pellach:

Gwaith Cartref bob Dydd Iau i’w ddychwelyd ar ddydd Llun.

Llyfrau Darllen: Yn ddyddiol 

Cliciwch ar y wefan yma i ddysgu sut i fod yn saff arlein ac ar eich ffon symudol

Gemau i ddysgu tablau

Mwy o gemau tablau

Fideo sut i ddarllen ongl

Gem ongl coll - tanc

Gem onglau

Llawero gemau onglau