limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen blwyddyn 4

Nant Y Calch

Tymor yr Haf 2021

 

Thema - Ein Byd Rhyfeddol - Cychod a llongau

 

Athrawes - Miss Prince

Addysg Gorfforol - Dydd Llun

 

Ein thema y tymor hwn yw ‘Ein Byd Rhyfeddol’ a rydyn ni ym mlwyddyn yn ffocysu ar gychod a llongau. Dyma ein bwriadon addysgu.

Dyniaethau - Llongau hanesyddol e.e. Y cwrwgl, cychod hir y llychlynwyr, y Titanic.  Mor ladron, masnach gaethweision, Patagonia a Christopher Columbus.

Celfyddydau Mynegiannol - Caneuon ‘Sea shanties’, llong / tarian llychlynwyr, peintiadau cychod a llongau, gwaith celf goleudau.

Ieithoedd, llythrennedd a Chyfathrebu - Sgiliau darllen a deall, cyflwyniad llafar, neges mewn potel, erthygl papur newydd y titanic, dyddiadur mor leidr, ffeil o ffeithiau mor ladron ac ysgrifennu ceryn post.

Mathemateg a Rhifedd - Profion cenedlaethol, adolygu adio, tynnu a lluosi, cyflwyno rhannu, cymesuredd, adio / tynnu arian, amser, pwyso a mesur, data, tablau a graffiau. 

Iechyd a lles - Ffitrwydd gydol oes, Gemau olympaidd, mabolgampau, cyfeiriannu a gemau mor ladron.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg - Golau, magnetau, cysawd yr haul, cynllunio planed eu hunan, plastig yn y mor - creu plastig organig, creu rafft, cwmpawd, ceiliog wynt.  

 

Gwaith Cartref

Gall y disgyblion gwblhau o leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o’r golofnau Mathemateg, Iaith neu Cywaith.

Mae croeso iddynt lanlwytho’u gwaith i Google Classroom neu dod ag ef i’r dosbarth.

https://docs.google.com/document/d/13f66lGgcmYcG0sQ85pwHSMjsiqJkAs0b6GaFGX35bOY/copy 

Dyma’r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un darn o waith cartref gan ein disgyblion.

 

07/05/2021

21/05/2021

11/06/2021

 

Pob lwc