limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i Nant Y Pandy

Miss L Davies, Miss H Thomas a Miss C Hewer

Trosolwg y Thema

https://docs.google.com/presentation/d/1v0q4k60jWpCboHhhiDW8xj90D4KLq1RR/edit?usp=sharing&ouid=114964876990848488127&rtpof=true&sd=true

Gwybodaeth Gyffredinol

Bydd gwersi P.E ddydd Iau a bydd angen i'r plant ddod â siorts du a chrysau-t gwyn. Bydd y plant yn dod â'u cit adref ar ddiwedd pob hanner tymor. Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 1 felly er mwyn eu helpu, sicrhewch fod pob dilledyn wedi'i labelu.

Gwaith Cartref

Atodaf wybodaeth am waith cartref eich plentyn ar gyfer yr tymor nesaf.  Ein thema y tymor yma yw- 'Stem ti syniad?'.

Gall ddisgyblion cwblhau o'leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r golofn mathemateg, iaith neu gywaith.

Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un ddarn o waith cartref gan ein disgyblion. Mae'r tasg wedi'i osod fel 'Homework' ar J2E.

04 / 10 / 2021

18 / 10 / 2021

01 / 11 / 2021

16 / 11 / 2021

29 / 11 / 2021

Diolch,

Staff Blwyddyn 1.


Dear Parents / Carers,

I attach information about your child's homework for the next term. Our theme this term is- 'STEM'.

Pupils can complete at least one piece of homework fortnightly, choosing from the maths, language or project column.

These are the dates when we expect to receive at least one piece of homework from our pupils. These tasks have been set as 'Homework' on J2E.

04 / 10 / 2021

18 / 10 / 2021

01 / 11 / 2021

16 / 11 / 2021

29 / 11 / 2021

 Thanks,

 Year 1 staff

 

 

Iaith

Maths

Cywaith

1

Ysgrifennu cerdd noson tân gwyllt.

 

Chwarae gêm dis e.e ‘Snakes and Ladders’ i ymarfer cyfri nol ac ymlaen.

Creu bisgedi siâp sêr.

2

Casglu ffeithiau am eich hoff blaned.

Ffurfio rhifau yn gywir hyd at 20. ~ Byddwch yn greadigol!

Creu roced allan o 'jync'.

3

Ewch i'ch lyfrgell lleol i ffeindio llyfrau am y gofod a thrydaru llun yn ei darllen.

Crëwch lun o  roced gan ddefnyddio siapau 2D.

Creu anymeiddiad o roced yn saethu i'r awyr ar J2E (JIT - animate)