limg (13K)
rimg (11K)

Tymor Yr Hydref 2020

Gwaith Cartref

 

 

Iaith/Literacy

Mathemateg/Mathematics

Cywaith/Topic

1

Ysgrifennu swyn  i Rala Rwdins

Write a spell for Rala Rwdins

(Purplemash-2publish)

Chwarae gêm dis e.e ‘Snakes and Ladders’ i ymarfer cyfri nol ac ymlaen.

Play a game using dice e.g. Snakes and Ladders to practise counting forwards and backwards

Creu mwgwd o dy hoff gymeriad  o Wlad y Rwla.

Make a mask of your favorite  character from Gwlad y Rwla

2

Ysgrifennnu cerdd ‘Gwlad y Rwla’

Write a poem about ‘Gwlad y Rwla’

Gwnewch eich sgwar cant eich hunain a’i addurno gyda cymeriadau o Wlad y Rwla.

Make your own 100 square and decorate it with characters from Gwlad y Rwla.

Chwarae twca afalau a thrydarwch lun.

Play duckng apples and tweet a  picture

3

Darllen hoff lyfr Rala Rwdins a thrydaru llun

Read your favourite Rala Rwdins book and tweet a picture

Mesurwch gynhwysion i greu cawl  hudol. Cofiwch i drydaru llun!

Measure the ingredients and make a magic soup. Tweet a picture !

Creu map dychmygol o Wlad y Rwla.

Make a imaginary map of Gwlad y Rwla

4

Ysgrifennu gwahoddiad i barti penblwydd Dewin Dwl

Write an invitation to Dewin Dwl’s Birthday Party

(Purplemash-2publish plus invitation)

Crëwch lun o Wlad y Rwla gan ddefnyddio siapau 2D.

Make a picture of Gwlad y Rwla using 2D shapes.

Gwnewch byped o gymeriad.

Make a puppet of one of the characters

5

Gwybodaeth a lluniau am gymeriadau Rala Rwdins

Draw a picture and write some information about Rala Rwdins characters

(Purplemash-2publish-I found out)

Lluniwch graff syml o hoff gymeriadau  Gwlad y Rwlaeich teulu a ffrindiau.

Make a simple graph of the favourite characters from Gwla y Rwla of your family .

(Purplemash-2graph)

Creu gêm ‘snap’ Rala Rwdins

Make a Rala Rwdins snap game