limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Blwyddyn 1-

Nant y Draenog

 

Croeso i Nant y Draenog
Tymor yr Haf 2021

Thema Ein Byd Ryfeddol


Ein thema y tymor hwn yw 'Ein Byd Ryfeddol'. Byddwn yn canolbwyntio ar yr ardd, ac ar blanhigion yn bennaf .

Dolen i'n siart thema:

https://docs.google.com/presentation/d/1ivpHYe7z00pF10qu_gwWRTmK_evS5QoRtxpRaga5LIM/edit?usp=sharing

 

Gwaith Cartref

Gall disgyblion gwblhau o leiaf un darn o waith cartref allan o'r opsiynau bob pythefnos, fel y dangosir ar y tab 'Homework' ar J2E.

https://hwb.gov.wales/

Llwythwch y gwaith cartref i J2e.

Dyma'r dyddiadau pan fyddwn yn disgwyl derbyn o leiaf un darn o waith cartref gan ein disgyblion:

Tasg thema- 07/05/2021

Tasg iaith- 21/05/2021

Tasg mathemateg- 11/06/2021

 

Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth (siorts du, crys-t gwyn a threineri mewn bag ymarfer corff i'w cadw yn yr ysgol am hanner tymor - cofiwch labelu popeth)

Diolch