limg (13K)
rimg (11K)

Thema: Tymor y Gwanwyn 1

 “Plant y Chwyldro”

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn dysgu plant am y cyfnod Fictoraidd gan gynnwys bywydau’r cyfoethog a’r tlawd a newidiadau cymdeithasol a moesol pwysig eraill yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu adroddiadau papur newydd ac eraill ar thema hanesyddol a dysgu sgiliau ychwanegol wrth ysgrifennu’n esboniadol.

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu:

• Am y cyfnod Fictoraidd;

• Am faterion cymdeithasol, moesol a thechnolegol y cyfnod;

• Am bobl bwysig y cyfnod gan gynnwys y rheiny gafodd ddylanwad ac a achosodd newidiadau;

• Sut i ysgrifennu ystod o adroddiadau;

• Am y gwahaniaethau rhwng plentyndod heddiw a’r cyfnod Fictoraidd.

Gwybodaeth pellach:

  • Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth a Dydd Iau
  • Gwaith Cartref:  Yn achlysurol
  • Llyfrau Darllen: Wythnosol
  • Tripiau: Chwefror 13eg, Sain Ffagan (Ysgol Oes Fictoria)

 

Thema: Tymor y Gwanwyn 2

“Y Synhwyrau”

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn dysgu plant am olau a sain a sut mae’r rhain yn teithio. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu cerddi ar y thema golau a sain a dysgu sgiliau ychwanegol mewn cofnodi gwyddonol ac ysgrifennu esboniadol.  Yn y Cam Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy ddefnyddio golau a sain i greu ardal synhwyraidd ryngweithiol. 

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu:

• Sut mae sain yn teithio a sut y gellir gwneud synau’n uwch neu’n dawelach;

• Sut mae clustiau a llygaid yn gweithio ac enwau gwahanol rannau’r glust a’r llygad;

• Sut y ffurfir cysgodion a sut mae’r rhain yn newid yn ôl safle’r haul;

• Am bobl a dyfeiswyr pwysig sydd wedi hybu technoleg golau a sain;

• Sut mae absenoldeb golwg a chlyw yn effeithio ar fywyd pob dydd pobl;

• Sut i ddefnyddio golau a sain yn greadigol mewn celf, cerddoriaeth a chyfrwng creadigol eraill megis ffotograffiaeth;

• Sut i ysgrifennu cerddi ar thema.

 Gwybodaeth pellach:

  • Gwersi Addysg Gorfforol:- Dydd Mawrth a Dydd Iau
  • Gwaith Cartref:- Yn achlysurol
  • Llyfrau Darllen:- Yn wythnosol