limg (13K)
rimg (11K)

Trawsolwg Tymor yr Hydref 2018

Nant y Garth

 

Gwybodaeth pwysig:

 Gwersi Addysg Gorfforol:- Dydd Mercher

 Gwaith Cartref:- Gwelir y gwybodaeth isod

 Llyfrau Darllen:- Bydd eich plentyn yn darllen ar yr un diwrnod pob wythnos. 


Thema: Y Celtiaid

 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn dysgu plant am Geltiaid yr Oes Haearn o c. c. 600 CC - 50 OC a sut dros y 500 mlynedd fwy neu lai yn arwain i fyny at y goresgyniad Rhufeinig cyntaf y sefydlodd y diwylliant Celtaidd ei hun trwy Gymru. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn darllen, ail adrodd ac ysgrifennu mythau a chwedlau Celtaidd ac yn creu rhai eu hunain yn arddull y storïwyr Celtaidd. Mae plant hefyd yn dysgu’r sgiliau ychwanegol o gofnodi ac ailadrodd gwybodaeth hanesyddol gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau ffynhonnell hanesyddol.

Yn y Cam Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy gynllunio a threfnu seremoni Derwydd Celtaidd i benderfynu ar bennaeth nesaf y pentref.

Yn y Prosiect hwn bydd y plant yn dysgu …

  • Am drefn gronolegol hanes Celtaidd gan gynnwys digwyddiadau arwyddocaol a ffigurau hanesyddol;
  • Am fywyd bob dydd y Celtiaid gan gynnwys agweddau pwysig o’u bywydau gan gynnwys rhyfel, ffermio, cartrefi a rôl menywod a phlant;
  • Am werthoedd a chredoau’r Celtiaid gan gynnwys rolau’r Derwyddon, y Duwiau a’r Duwiesau;
  • Am nodweddion mythau a chwedlau a sut i ysgrifennu un eu hunain;
  • Sut i ddefnyddio ystod o ddeunydd ffynhonnell hanesyddol ar gyfer ymholiadau;
  • Am rôl crefftwyr Celtaidd a phwysigrwydd patrwm yn y diwylliant Celtaidd;
  • Sut i ddefnyddio siâp,patrwm a chymesuredd mewn mathemateg a chelf a dylunio.

 

Gwaith Cartref – Tymor yr Hydref 2018

Y tymor hwn ein thema yw Y Celtiaid. Hoffem i chi gymryd perchnogaeth o'ch gwaith cartref dros yr Hanner Tymor nesaf. Isod ceir tabl ble y gallwch chi ddewis tasgau. Dylech gwblhau un dasg iaith, un fathemateg ac un dasg cywaith yn ystod Hanner Tymor, gan gwblhau un dasg bob pythefnos.

Gallwch gwblhau'r tair tasg mewn unrhyw drefn a disgwylir i chi gyflwyno'ch gwaith ar y dyddiadau canlynol: Tasg 1: erbyn 05/10/18, Tasg 2: erbyn 19/10/18, Tasg 3: ar ddydd Llun 05/11/18.

Gallwch chi gwblhau mwy na thair tasg os dymunwch, ond rydym ond disgwyl i dair gael eu cyflwyno, gallwch chi hefyd ddefnyddio'r tab 'Gwaith Cartref' ar wefan yr ysgol os hoffech wneud unrhyw waith cartref sillafu neu fathemateg ychwanegol.


 

Iaith

Maths

Cywaith

1


Ryseit Celtaidd  - bara


Llunio llinell amser Celtaidd


Creu model o dŷ crwn

2


Cerdd Celtaidd


Dylunio patrwm Celtaidd cymesur


Creu gemwaith Celtaidd

3


Dyddiadur - diwrnod ym mywyd plentyn oes y Celtiaid


Llunio map o bentref Celtaidd gyda chyfesurynnau


Ymweld â phentref Celtaidd Sant Ffagan a thrydarwch lun

#GCNYG

4


Llythyr diolch i Gastell Henllys


Dylunio symbol Celtaidd gydag o leiaf 4 ongl sgwâr


Creu cleddyf neu gwaywffon Celtaidd

5


Ffeil o ffeithiau - Y Celtiaid


Mesur cynhwysion wrth goginio cawl Celtaidd a thrydarwch lun o’ch pryd

#GCNYG


Gwinio symbol Celtaidd ar ddarn o ddeunydd