limg (13K)
rimg (11K)

 Croeso i  Nant Y Garth

Athrawon: Mrs A Davies a Mrs S Tiplady

Gwybodaeth pwysig

Addysg gorfforol - Dydd Mawrth

Llyfrau darllen - I ddychwelyd ar ddiwrnod eich plentyn

Thema - O ble ges di'r ddawn?

Annwyl Rieni,

Atodaf wybodaeth am waith cartref eich plentyn ar gyfer yr hanner tymor nesaf. Ein thema y tymor yma yw - O ble ges di'r ddawn?

 https://docs.google.com/presentation/d/1zaz4ZR1doDmPRE6CmNOKETq85chTwFtYsC10Np91zfg/edit?usp=sharing

Gall ddisgyblion cwblhau o'leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r golofn mathemateg, iaith neu gywaith.

https://docs.google.com/document/d/1pKC6EvU4Fx9AEwrgwQ8vRb-A1qb1ZEWqly2eQwEF94Q/edit?usp=sharing

Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un ddarn o waith cartref gan ein disgyblion:

➔ 24.01.22
➔ 07.02.22
➔ 28.02.22
➔ 14.03.22
➔ 28.03.22
➔ 04.04.22

Diolch,

Mrs Davies a Mrs Tiplady