limg (13K)
rimg (11K)

 Croeso i  Nant Y Garth

Annwyl Rieni,

Atodaf wybodaeth am waith cartref eich plentyn ar gyfer yr hanner tymor nesaf. Ein thema y tymor yma yw- 'Y Drws Dychymyg'

Gall ddisgyblion cwblhau o'leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r golofn mathemateg, iaith neu gywaith.

Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un ddarn o waith cartref gan ein disgyblion:

20 / 11 / 2020

04 / 12 / 2020

18 / 12 / 2020

Yn ogystal, bydd darn o waith cartref ar Google Classroom pob wythnos i atgyfnerthu'r tasgau mae eich plentyn wedi cwblhau yn y dosbarth. 

Diolch,

Mrs Davies

 

https://docs.google.com/document/d/1YeSurrEYTjmwNO_ttVKbkMQUyuda51tVCDTz8CzHOGw/edit?usp=sharing