limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Derbyn - Nant y Pandy

Athrawes: Mrs C. Rhisiart / Mrs S Tiplady

Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth (siorts du a chrys-t gwyn mewn bag ymarfer corff wedi eu labelu).

Mae angen dŵr ar eich plant yn ddyddiol. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd!

Blasus

Trosolwg o’r Prosiect

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi’r plant i archwilio gwahanol fathau o fwydydd, yn cynnwys arsylwi a phrofi sut mae bwydydd yn newid wrth goginio, toddi, cymysgu a rhewi. Byddwn yn annog y plant i feddwl yn greadigol gan gymhwyso eu profiadau blaenorol, eu sgiliau a’u dealltwriaeth i gynllunio a gwneud bwydlen o brydau bwyd ar gyfer picnic.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am:

Gwahanol fathau o fwydydd

Hoff a chas fwydydd

Y synhwyrau o arogleuo a blasu

Cadw’n iach trwy fwyta diet cytbwys

Mesurau ac arian trwy gyd-destunau chwarae

Bwydydd o wahanol wledydd

Prosesau coginio, toddi, rhewi a chymysgu

Mynegi eu hunain yn greadigol gan ddefnyddio ystod o gyfryngau gwahanol

Yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion dros ystod o   

  brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.


Tywynnu a Phelydru

Trosolwg o’r Prosiect

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi plant i archwilio pethau sy’n pefrio, pelydru, tywynnu, adlewyrchu, disgleirio a fflachio. Byddwn yn annog y plant i feddwl yn greadigol gan gymhwyso eu profiadau, sgiliau a dealltwriaeth flaenorol i ddatrys dirgelwch yr ‘Anrhegion Coll’.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am:

Deunyddiau sy’n disgleirio a deunyddiau sydd ddim.

Deunyddiau sy’n adlewyrchu golau a’r rheiny sydd ddim.

Nodweddion deunyddiau gwneud a rhai naturiol yn enwedig y rheiny sy’n disgleirio, pelydru,        fflachio, tywynnu ac adlewyrchu.

Gwneud cysgodion gan ddefnyddio ffynhonnell golau.

Diogelwch tân a rheolau i gadw’n ddiogel dan do ac yn yr awyr agored.

Gwahanol ffynonellau golau a sut mae golau yn bwysig mewn ystod o ddathliadau gwahanol gan    gynnwys y Nadolig.

Traddodiadau’r Nadolig.

Gwneud marciau, tynnu lluniau ac ysgrifennu cynnar.

Yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o  

  brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.