limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Derbyn - Nant yr Aber

Athrawes: Miss L Davies

Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth (siorts du a chrys-t gwyn wedi eu labelu).

Mae angen dŵr ar eich plant yn ddyddiol. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd!

Blasus

Trosolwg o’r Prosiect

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi’r plant i archwilio gwahanol fathau o fwydydd, yn cynnwys arsylwi a phrofi sut mae bwydydd yn newid wrth goginio, toddi, cymysgu a rhewi. Byddwn yn annog y plant i feddwl yn greadigol gan gymhwyso eu profiadau blaenorol, eu sgiliau a’u dealltwriaeth i gynllunio a gwneud bwydlen o brydau bwyd ar gyfer picnic.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am:

• Gwahanol fathau o fwydydd

• Hoff a chas fwydydd

• Y synhwyrau o arogleuo a blasu

• Cadw’n iach trwy fwyta diet cytbwys

• Mesurau ac arian trwy gyd-destunau chwarae

• Bwydydd o wahanol wledydd

• Prosesau coginio, toddi, rhewi a chymysgu

• Mynegi eu hunain yn greadigol gan ddefnyddio ystod o gyfryngau gwahanol

• Yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion dros ystod o   

  brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.

Tywynnu a Phelydru

Trosolwg o’r Prosiect

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi plant i archwilio pethau sy’n pefrio, pelydru, tywynnu, adlewyrchu, disgleirio a fflachio. Byddwn yn annog y plant i feddwl yn greadigol gan gymhwyso eu profiadau, sgiliau a dealltwriaeth flaenorol i ddatrys dirgelwch yr ‘Anrhegion Coll’.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am:

• Deunyddiau sy’n disgleirio a deunyddiau sydd ddim.

• Deunyddiau sy’n adlewyrchu golau a’r rheiny sydd ddim.

• Nodweddion deunyddiau gwneud a rhai naturiol yn enwedig y rheiny sy’n disgleirio, pelydru,        fflachio, tywynnu ac adlewyrchu.

• Gwneud cysgodion gan ddefnyddio ffynhonnell golau.

• Diogelwch tân a rheolau i gadw’n ddiogel dan do ac yn yr awyr agored.

• Gwahanol ffynonellau golau a sut mae golau yn bwysig mewn ystod o ddathliadau gwahanol gan    gynnwys y Nadolig.

• Traddodiadau’r Nadolig.

• Gwneud marciau, tynnu lluniau ac ysgrifennu cynnar.

• Yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o  

  brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.