limg (13K)
rimg (11K)

Tudalen y Plant  

Mae'r wê yn llawn o adnoddau bendigedig sydd yn rhad ac ddim.

Cliciwch ar focs Gemau'r Cyfnod Sylfaen neu Gemau'r Adran Iau, sydd i'w weld  ar bar y fwydlen ar y chwith.  Yno, cewch gasgliad o safweoedd i chi gael mwynhau a dysgu ar yr un pryd.

Os oes gennych chi hoff safwe yr hoffech ei rannu gyda pawb arall, cysylltwch â'r ysgol, yna fe ychwanegwn ni eich safwe at y rhestr.