limg (13K)
rimg (11K)

Y Llywodraethwyr

Mae ein Llywodraethwyr ymroddedig yn awyddus i gydweithio gyda chymuned yr ysgol.  Os yr ydych am gysylltu â nhw, wnewch chi fynd atynt neu ofyn am fanylion cyswllt trwy'r ysgol.

Ein Llywodraethwyr yw:

Mr Gareth Williams (Cadeirydd 2020-2021) (Cynrychiolydd ALl)

Miss Rhian Jones (Is-gadeirydd 2020-2021) (Cynrychiolydd Cymunedol)

Miss Sara Davies (Cynrychiolydd ALl)

Mrs. Eleri Betts (Cynrychiolydd ALl)

Mrs Ann Hughes (Cynrychiolydd ALl)

Mr. Emyr Jones (Cynrychiolydd Cymunedol)

Mrs Catin O'Sullivan (Cynrychiolydd Cymunedol)

Mr. Christopher Webb (Cynrychiolydd Cymunedol)

Cllr. Valerie Noble (Cynrychiolydd Cymunedol)

Mr. Dean John (Cynrychiolydd Rhieni)

Mrs. Helen Adams (Cynrychiolydd Rhieni)

Mr. Philip Bowkett (Cynrychiolydd Rhieni)

Mrs. Kate Hall (Cynrychiolydd Rhieni)

Mr Gareth Herbert (Cynrychiolydd Rhieni)

Mrs. Helen Nuttall (Pennaeth)

Mr. Gareth Hughes (Cynrychiolydd Athrawon)

Mr. Gareth Robinson (Cynrychiolydd Athrawon)

Mrs. Mairwen Dainton (Cynrychiolydd Staff Cynorthwyol)