limg (13K)
rimg (11K)

Y Llywodraethwyr

Mae ein Llywodraethwyr ymroddedig yn awyddus i gydweithio gyda chymuned yr ysgol.  Os yr ydych am gysylltu â nhw, wnewch chi fynd atynt neu ofyn am fanylion cyswllt trwy'r ysgol.

Ein Llywodraethwyr yw:

Mr Gareth Williams (Cadeirydd 2018-2019) (Cynrychiolydd AALl)

Miss Rhian Jones (Is-gadeirydd 2018-2019) (Cynrychiolydd Cymunedol)

Mrs. Anwen Hill (Cynrychiolydd Cymunedol)

Mr. Adrian Stone (Cynrychiolydd Cynghorwyr Lleol)

Miss Sara Davies (Cynrychiolydd AALl)

Mr. Emyr Jones (Cynrychiolydd Cymunedol)

Mrs Lisa Missen (Cynrychiolydd Cymunedol)

Dr. Iwan Morris (Cynrychiolydd AALl)

Mrs. Eleri Betts (Cynrychiolydd AALl)

Mr. Dean John (Cynrychiolydd Rhieni)

Mr. Christopher Webb (Cynrychiolydd Rhieni)

Mrs. Sonya Hughes (Cynrychiolydd Rhieni)

Mrs. Kate Hall (Cynrychiolydd Rhieni)

Ms. Siân Baldwin (Cynrychiolydd Rhieni)

Mrs. Helen Nuttall (Pennaeth)

Mr. Gareth Hughes (Cynrychiolydd Athrawon)

Mrs. Cath Evans-Lugg (Cynrychiolydd Athrawon)

Mrs. Mairwen Dainton (Cynrychiolydd Staff Cynorthwyol)