limg (13K)
rimg (11K)

Y Staff

Pennaeth - Mrs Helen Nuttall 

Dirprwy - Mr Gareth Hughes

CLAA (Cydlynnydd Addysg Arbennig) - Mrs Sioned Curran

Arweinyddion CA2 - Mrs C Evans-Lugg, Mr G Robinson

Arweinyddion YCS - Mrs M Evans, Mrs D Jones

Athrawon Dosbarth 

Blwyddyn 6 - Nant Cwm Bedw - Mrs Cath Evans Lugg

Blwyddyn 6 - Nant Cwm Parc - Mr Alun Jones

Blwyddyn 5 - Nant Felen - Mr Aled Hill

Blwyddyn 5 - Nant Y Calch - Mrs Lowri Griffiths / Mrs Lowri Morris

Blwyddyn 4 - Nant Owen - Miss Sarah Griffiths

Blwyddyn 4 - Nant Cwm Ifor - Mrs Naomi Griffiths

Blwyddyn 3 - Nant y Garth - Mrs Angharad Davies / Mrs Mererid Grove

Blwyddyn 3 - Nant Gwaun y Bara - Mr Gareth Robinson

Blwyddyn 2 - Nant Cwm Ceffyl - Miss Callyn Toms

Blwyddyn 2- Nant Gwyddon - Mrs Amy Thomas

Blwyddyn 1 - Nant y Draenog - Mrs Delyth Jones

Blwyddyn 1 - Nant Cwm Sarn - Mrs Bethan Rossiter

Derbyn  - Nant y Pandy - Mrs Catrina Rhisiart / Mrs Sioned Tiplady

Derbyn -  Nant yr Aber  - Miss Lowri Davies

Meithrin - Nant y Ceisiad - Mrs Marie Evans

Cywion y Castell - Miss Susie Mortimore

CAPH  -  Mrs Nerys Griffith-Brown / Mrs Clare Walters

Cynorthwywyr Dysgu

Miss Lea Evans

Miss Chloe Hewer

Mrs Rebecca James

Miss Kayleigh Roberts

Miss Hayley Thomas

Miss Katie Wadley

Miss Molly Davies 

Miss Natalie Waters

Mrs Laura Price

Miss Alice Williams

Miss Kellyanne Price

Ysgrifenyddes

Mrs Mairwen Dainton 

Mrs Heather Bie

Gofalwr

Mr Brian Barnaby

Gofalwyr Amser Cinio

Mrs Kelly James

Ms Selena Lewis

Mr Brian Barnaby

Mrs Jill Barnaby

Cogyddion

Suzanne Knott

Jackie Worgan

Suzanne Bidgood