limg (13K)
rimg (11K)

Y Staff

Pennaeth - Mrs Helen Nuttall 

Dirprwy - Mr Gareth Hughes

CLAA (Cydlynnydd Addysg Arbennig) - Mrs K. Field

Arweinyddion CA2 - Mrs C Evans-Lugg, Mr G Robinson

Arweinyddion YCS - Mrs M Evans, Mrs D Jones

Athrawon Dosbarth 

Blwyddyn 6 - Nant Ddu- Mrs Cath Evans Lugg

Blwyddyn 6 - Nant Cwm Parc - Mr Alun Jones

Blwyddyn 5 - Nant Felen -  Mrs Sioned Curran / Mrs K. Field

Blwyddyn 5 - Nant Cwm Bedw  - Mrs Lowri Griffiths / Mrs Lowri Morris

Blwyddyn 4 - Nant Y Calch- Miss Lowri Prince

Blwyddyn 4 - Nant Owen - Miss Sarah Griffiths

Blwyddyn 3/4 - Nant Gwaun y Bara - Mr Gareth Robinson

Blwyddyn 3 - Nant y Garth - Mrs Angharad Davies

Blwyddyn 3 - Nant Cwm Ifor - Miss Chelsea Fuge

Blwyddyn 2 - Nant Cwm Ceffyl - Mrs Delyth Jones

Blwyddyn 2- Nant Gwyddon - Miss Lauren Cole

Blwyddyn 1 - Nant y Draenog - Miss Harriet John

Blwyddyn 1 - Nant Cwm Sarn - Miss Callyn Toms / Mrs Amy Thomas

Blwyddyn 1 -  Nant y Pandy  - Miss Lowri Davies

Derbyn - Nant yr Aber - Mrs Catrina Rhisiart / Mrs Sioned Tiplady

Derbyn - Nant Caiach - Miss Rebecca Davies

Meithrin - Nant y Ceisiad - Mrs Marie Evans

Cywion y Castell - Miss Suzie Mortimer

CAPH  -  Mrs Nerys Griffith-Brown / Mrs Kayleigh Roberts

Cynorthwywyr Dysgu

Miss Lea Evans

Miss Chloe Hewer

Mrs Rebecca James

Miss Hayley Thomas

Miss Katie Wadley

Miss Molly Davies 

Miss Natalie Waters

Mrs Laura Price

Miss Alice Williams

Miss Morgan Thomas

Miss Kellyanne Price

Miss Kate Venables

Miss Angharad Kibble

Ysgrifenyddes

Mrs Mairwen Dainton 

Mrs Heather Bie

Gofalwr

Mr Brian Barnaby

Gofalwyr Amser Cinio

Ms Selena Lewis

Mr Brian Barnaby

Mrs Jill Barnaby

Mrs Louise Barry

Mrs Bernadette Smith

Cogyddion

Suzanne Knott

Jackie Worgan

Suzanne Bidgood