limg (13K)
rimg (11K)

Newyddion

Page 1 of 37
1 - 2 - 3 - 4 - … - 35 - 36 - 37
02/02/18 - Ysgol WERDD ydym!

Rydym yn falch i gyhoeddi bod Ysgol Y Castell wedi derbyn dyfarniad Ysgol WERDD trwy‘r broses Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol.  Rydym yn ysgol effeithiol sy’n darparu addysg penigamp i’n disgyblion.  Llongyfarchiadau i bawb!

26/01/18 - Hyfforddiant Mewn Swydd

Bydd yr ysgol ar gau i’r plant ar gyfer diwrnod hyfforddiant mewn swydd.

08/01/18 - Croeso nôl i’r ysgol

Bydd Tymor y Gwanwyn yn dechrau ar Ddydd Llun 08.01.18...

01/12/17 - Ffair Nadolig

Cynhelir Ffair Nadolig yr ysgol am 3:30yh yn Neuadd Glyndwr.  Dewch yn llu i ddathlu hwyl yr wyl, prynu anrhegion Nadolig a gweld Sion Corn.

06/11/17 - Diwrnod HMS

Bydd yr ysgol ar gau heddiw am hyfforddiant staff.

15/09/17 - HMS

Bydd yr ysgol ar gau i'r plant gan fod y staff yn derbyn hyfforddiant Team Teach.

05/09/17 - Croeso nol i'r ysgol

Croeso cynnes yn ol i'r ysgol.  Bydd drysau'r ysgol ar agor i bawb am 8:50; cofiwch eu bod yn cau am 9:00, felly peidiwch a bod yn hwyr!

04/09/17 - HMS

Bydd yr ysgol ar gau i'r plant ar gyfer HMS.

05/06/17 - HMS

Trefnwyd HMS olaf y flwyddyn ar gyfer Dydd Llun 5ed o Fehefin.  Bydd y plant yn dychwelyd i'r ysgol ar 06.06.17.

15/05/17 - Wythnos Gerdded i'r Ysgol

Helpwch ni i hybu bywydau iach. Gadewch y car adref a cherddwch i'r ysgol. Cofiwch bydd y clwydi cefn ar gau i annog pawb i ddefnyddio'r maes parcio.  Bydd mynediad anabl ac i bramiau ar gael trwy Mrs Dainton a Mrs Bie.

Page 1 of 37
1 - 2 - 3 - 4 - … - 35 - 36 - 37