limg (13K)
rimg (11K)

Newyddion

Page 1 of 39
1 - 2 - 3 - 4 - … - 37 - 38 - 39
21/06/21 - Diwrnod HMS

Bydd yr ysgol ar gau i'r plant am ddiwrnod HMS....

13/04/21 - Croeso Nol

Croeoso nol i Dymor yr Haf 2021 ...

30/10/20 - Diwrnodau HMS (Mis Tachwedd)

Bydd yr ysgol ar gau i'r holl blant ar gyfer  hyfforddiant mewn swydd ar: 06.11.20 27.11.20

23/10/20 - Hanner Tymor yr Hydref

Mwynhewch hanner tymor yr Hydref gyda'r plant.  Cadwch yn ddiogel ac yn iach.

20/04/20 - Croeso nol i Dymor Yr Haf

Bore da ffrindiau, croeso nôl i’r ysgol! Bach yn wahanol i’r arfer ond, rydym yn medru mwynhau cwmni ein gilydd o bell. Cofiwch er bod dysgu yn bwysig, eich LLES sy’n hanfodol. Felly her cyntaf y tymor yw trydaru llun o’ch hoff weithgaredd sy’n gwneud i chi wenu.

24/03/20 - Gweithio o’r tŷ

Wythnos lles yw hi. Gofalwch am eich gilydd - gwenwch, canwch, dawnsiwch, gwnewch addysg gorfforol, darllenwch yn dawel ac ymlaciwch.

18/12/19 - Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Dymuniadau gorau i chi gyd dros yr wyl.  Bydd y plant yn dychwelyd i'r ysgol ar ddydd Llun 6ed o Ionawr.

16/11/19 - Canllawiau Gwrth-Fwlian Llywodraeth Cymru

Ar ddiwedd wythnos brysur Gwrth-Fwlian 2019, mae’n blesur gennym rhannu canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru i blant a rhieni‘r ysgol ar ein tudalen polisiau.

18/09/19 - Clybiau Allgyrsiol

Bydd clybiau'r ysgol yn ail-ddechrau ar 23.09.19.

31/08/19 - Calendr Tymor yr Hydref

Mae calendr Tymor yr Hydref ar gael ar y tab 'Calendr' nawr.

Page 1 of 39
1 - 2 - 3 - 4 - … - 37 - 38 - 39