limg (13K)
rimg (11K)

Newyddion

Page 1 of 37
1 - 2 - 3 - 4 - … - 35 - 36 - 37
16/04/18 - Croeso nol i'r ysgol

Mae dyddiadur y tymor hwn nawr ar gael ar y tudalen "Calendr" ysgol.

20/03/18 - School OPEN

Bydd yr ysgol AR AGOR yfory (20.03.18) yn dilyn gwaith caled Mr Jones (y gofalwr), Mrs Nuttall a Mr Hughes i baratoi'r safle heddiw.

19/03/18 - Ysgol AR GAU

Bydd yr ysgol AR GAU heddiw yn dilyn asesiad risg llawn am 6:30 o’r safle a ratio staffio. Rwy’n flin am yr anghyfleustod, ond mae diogelwch pawb yn hanfodol.

19/03/18 - Gohirio Trip i Barc Saffari West Midlands

Yn sgil y tywydd garw, penderfynwyd gohirio gwibdaith Blwyddyn 1 a 2 i Barc Saffari West Midlands tan ddydd Mercher 21.03.18.

05/03/18 - Ysgol AR AGOR

Fe fydd yr ysgol ar agor yn dilyn ymdrech arbennig gan rieni a phlant I helpu Mrs Nuttall.

28/02/18 - Ysgol AR GAU

Yn dilyn cyngor gan yr Awdurdod Lleol a rhagolygon tywydd gwael bydd a ysgol AR GAU yfory a Dydd Gwener 01&02.03.18.

02/02/18 - Ysgol WERDD ydym!

Rydym yn falch i gyhoeddi bod Ysgol Y Castell wedi derbyn dyfarniad Ysgol WERDD trwy‘r broses Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol.  Rydym yn ysgol effeithiol sy’n darparu addysg penigamp i’n disgyblion.  Llongyfarchiadau i bawb!

26/01/18 - Hyfforddiant Mewn Swydd

Bydd yr ysgol ar gau i’r plant ar gyfer diwrnod hyfforddiant mewn swydd.

08/01/18 - Croeso nôl i’r ysgol

Bydd Tymor y Gwanwyn yn dechrau ar Ddydd Llun 08.01.18...

01/12/17 - Ffair Nadolig

Cynhelir Ffair Nadolig yr ysgol am 3:30yh yn Neuadd Glyndwr.  Dewch yn llu i ddathlu hwyl yr wyl, prynu anrhegion Nadolig a gweld Sion Corn.

Page 1 of 37
1 - 2 - 3 - 4 - … - 35 - 36 - 37