limg (13K)
rimg (11K)

Newyddion

Page 1 of 39
1 - 2 - 3 - 4 - … - 37 - 38 - 39
15/11/21 - HMS

Bydd yr ysgol ar gau i blant.

08/09/21 - Dyddiadur y Tymor

Mae dyddiadur y tymor nawr ar gael ar ein gwefan.

21/06/21 - Diwrnod HMS

Bydd yr ysgol ar gau i'r plant am ddiwrnod HMS....

13/04/21 - Croeso Nol

Croeoso nol i Dymor yr Haf 2021 ...

30/10/20 - Diwrnodau HMS (Mis Tachwedd)

Bydd yr ysgol ar gau i'r holl blant ar gyfer  hyfforddiant mewn swydd ar: 06.11.20 27.11.20

23/10/20 - Hanner Tymor yr Hydref

Mwynhewch hanner tymor yr Hydref gyda'r plant.  Cadwch yn ddiogel ac yn iach.

20/04/20 - Croeso nol i Dymor Yr Haf

Bore da ffrindiau, croeso nôl i’r ysgol! Bach yn wahanol i’r arfer ond, rydym yn medru mwynhau cwmni ein gilydd o bell. Cofiwch er bod dysgu yn bwysig, eich LLES sy’n hanfodol. Felly her cyntaf y tymor yw trydaru llun o’ch hoff weithgaredd sy’n gwneud i chi wenu.

24/03/20 - Gweithio o’r tŷ

Wythnos lles yw hi. Gofalwch am eich gilydd - gwenwch, canwch, dawnsiwch, gwnewch addysg gorfforol, darllenwch yn dawel ac ymlaciwch.

18/12/19 - Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Dymuniadau gorau i chi gyd dros yr wyl.  Bydd y plant yn dychwelyd i'r ysgol ar ddydd Llun 6ed o Ionawr.

Page 1 of 39
1 - 2 - 3 - 4 - … - 37 - 38 - 39