limg (13K)
rimg (11K)

03/05/17 - Profion cenedlaethol 2017

Bydd plant Blwyddyn 2 i 6 yn eistedd profion cenedlaethol darllen a rhifedd rhwng Mai y 3ydd a Mai y 10fed. A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn / plant yn bresennol yn ystod y cyfnod hwn. Diolch am eich cydweithrediad.