limg (13K)
rimg (11K)

16/11/19 - Canllawiau Gwrth-Fwlian Llywodraeth Cymru

Nid yw’r ysgol yn fodlon derbyn unrhyw fwlian.  

Safwn yn gadarn gyda chanllawiau newydd y Llywodraeth.  

Os oes pryder gennych, siaradwch â’r staff.