limg (13K)
rimg (11K)

Ysgol Iach 

Mae plant yr ysgol yn ymwybodol fod angen byw bywyd iachus ac oherwydd hyn, mae Cyngor yr Ysgol a'r Cyngor Eco yn cymryd y cyfrifoldeb o drafod amrywiaeth o destunau er lles iechyd unigolion ac amgylchedd yr ysgol. Rydym yn hybu'r plant i yfed dŵr yn rheolaidd a bwyta'n iach. Mae'r plant yn derbyn bathodyn gan y merched cinio i ddangos i'w rhieni eu bod wedi bwyta llysiau amser cinio. Mae Katie Croc wrth ei bodd pan fydd yn ymweld a'r ysgol. Rydym hefyd yn gwerthu ffrwythau o'n Siop Ffrwythau yn ddyddiol.

 Mae holl ddisgyblion blwyddyn 6 yn cael eu hyfforddi yn flynyddol gan yr ‘NSPCC' i fod yn ‘Ffrindiau Ffantastig' yn ystod yr awr ginio. Nhw sydd felly yn arwain y chwarae ar yr iard ynghyd â'r merched cinio sydd hefyd wedi derbyn hyfforddiant.

 Cynhelir amrywiaeth o glybiau ar ôl ysgol gan aelodau o'r staff er mwyn hybu cadw'n iach. Rydym yn ffodus ac yn ddiolchgar iawn fod pob aelod o staff yn gweithio'n galed er mwyn parhau gyda safon dda ein hysgol iach. Rhaid dweud mae ein cydweithrediad fel ysgol gyfan yw gwraidd ein llwyddiant fel ysgol iach.